Skip to main content
Công chức, viên chức và người lao động Sở Nội vụ ra sức thi đua lập thành tích xuất sắc chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ công tác ngành Nội vụ năm 2020

Sở Nội vụ tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật Quý II năm 2020

      Sáng ngày 30/6/2020, Sở Nội vụ tổ chức Hội nghị phổ biến, giáo dục pháp luật Quý II năm 2020 tại Hội trường Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn.

      Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Quốc Khánh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Nội vụ. Tham dự Hội nghị có các đồng chí Lãnh đạo Sở Nội vụ, Lãnh đạo, công chức, viên chức, người lao động các phòng, cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Sở Nội vụ.

(Toàn cảnh Hội nghị)

       Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Quốc Khánh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Nội vụ khẳng định đây là hoạt động thường xuyên được Đảng ủy, lãnh đạo sở quan tâm triển khai, thực hiện bằng nhiều hình thức khác nhau. Đồng chí Giám đốc sở cũng đánh giá cao sự quan tâm, triển khai tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật đối với công chức, viên chức, người lao động trong thời gian qua. Đồng thời, để hội nghị đạt được hiệu quả, chất lượng, thiết thực, đồng chí Giám đốc sở cũng đề nghị các đồng chí báo cáo viên thực hiện việc phổ biến những điểm mới và so sánh với các văn bản cũ đã được sửa đổi, bổ sung làm cơ sở để công chức, viên chức, người lao động nắm bắt và thực hiện công tác chuyên môn đảm bảo hiệu quả, đúng quy định của pháp luật; đề nghị công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan nghiêm túc tiếp thu, nghiên cứu để thực hiện có hiệu quả các nội dung được triển khai, phổ biến tại Hội nghị.

(Đồng chí Nguyễn Quốc Khánh, Giám đốc Sở Nội vụ phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị)

      Tại Hội nghị, Sở Nội vụ đã quán triệt, triển khai tới toàn thể công chức, viên chức, người lao động tham dự Hội nghị nhiều nội dung mới, quan trọng:

      - Phổ biến Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương, có hiệu lực từ ngày 01/7/2020 do bà Hoàng Lan Hương, Trưởng phòng Xây dựng chính quyền và Công tác thanh niên triển khai.

      - Phổ biến Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức, có hiệu lực từ ngày 01/7/2020 do ông Lương Ngọc Thịnh, Phó Trưởng phòng Công chức, viên chức triển khai.

      - Phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật về thi đua, khen thưởng của trung ương và của tỉnh, do bà Vũ Thị Thu Hương, Trưởng phòng Nghiệp vụ TĐKT, Ban Thi đua - Khen thưởng triển khai.

     - Phổ biến Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác văn thư, có hiệu lực từ ngày 05/3/2020 do bà Đào Thị Lê Hồng, Phó Chánh Văn phòng triển khai.

     -  Triển khai một số quy chế nội bộ sở như Quy chế làm việc, Quy định về đánh giá xếp loại các phòng hằng tháng; quy chế văn thư lưu trữ và một số nội dung quán triệt, triển khai nội bộ sở khác do ông Trần Văn Ba, Phó Chánh Văn phòng phụ trách Văn phòng sở triển khai.

     Sau một buổi làm việc khẩn trương, trách nhiệm, Hội nghị phổ biến, giáo dục pháp luật Quý II năm 2020 của Sở Nội vụ đã được tổ chức thành công, giúp công chức, viên chức, người lao động cơ quan kịp thời năm bắt những nội dung mới, trọng tâm của những văn bản pháp luật mới ban hành, có hiệu lực thi hành, kịp thời áp dụng trong triển khai các nhiệm vụ công tác chuyên môn.

 

 

 

Tin, bài viết: Lành Việt Trình

Ảnh: Hà Minh Thân