Skip to main content
Công chức, viên chức và người lao động Sở Nội vụ ra sức thi đua lập thành tích xuất sắc chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ công tác ngành Nội vụ năm 2020

Sở Nội vụ tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020

     Ngày 13/01/2019 Sở Nội vụ tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020 ngành Nội vụ tỉnh Lạng Sơn.

     Tham dự hội nghị có đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí đại diện Lãnh đạo: Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế, Sở Tài chính, Thanh tra tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Tư pháp; Lãnh đạo UBND, phòng Nội vụ các huyện, thành phố.

Năm 2019 với phương châm “Tăng tốc, bứt phá, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, đẩy mạnh truyền thông và ứng dụng công nghệ thông tin”, ngành Nội vụ tỉnh đã bám sát chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, nỗ lực, đồng lòng, chung sức thực hiện đảm bảo hiệu quả chất lượng ngày càng được nâng lên, khắc phục mọi khó khăn hoàn thành 240 nhiệm vụ được UBND tỉnh giao và đã hoàn thành 08/08 nhiệm vụ trọng tâm được phê duyệt, công tác phối hợp thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh cơ bản đạt yêu cầu. Việc sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã được triển khai nhanh chóng, nhận được sự ủng hộ của người dân, trong tổng số 226 xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh, thực hiện sắp xếp 51 xã, thị trấn thành 25 xã, thị trấn (gồm 06 thị trấn và 19 xã), giảm 26 xã trên địa bàn tỉnh. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức được thực hiện theo đúng kế hoạch, trong năm đào tạo, bồi dưỡng trên 4.700 chỉ tiêu. Công tác cải cách hành chính được triển khai mạnh mẽ, quyết liệt, chỉ số cải cách hành chính năm 2018 xếp thứ 26/63 tỉnh, thành phố, chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Lạng Sơn đạt 75,70%, chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) năm 2018 đạt 47,05 điểm, là 1 trong 2 tỉnh đạt điểm cao nhất cả nước. Ngoài ra chất lượng công tác khen thưởng ngày càng được nâng cao, trong năm khen thưởng trên 2.000 tập thể và cá nhân, trong đó: Khen thưởng cấp tỉnh: 2.243 trường hợp (1.042 tập thể, 1.176 cá nhân, 25 gia đình); Khen thưởng cấp Nhà nước: 69 trường hợp; công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo tiếp tục được quan tâm, các lĩnh vực công tác dân vận, bình đẳng giới, quản lý nhà nước về thanh niên… được triển khai thực hiện có hiệu quả.

     Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu đã chia sẻ kinh nghiệm và giải pháp trong việc tham mưu thực hiện công tác cải cách hành chính; việc thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã theo Nghị quyết số 818/NQ-UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và sắp xếp cán bộ, công chức cấp xã, sắp xếp thôn, tổ dân phố và việc tiếp nhận cán bộ, công chức, viên chức khi thực hiện Nghị quyết; công tác kỷ luật, kỷ cương thực thi công vụ, công tác tuyển dụng viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập, công tác bồi dưỡng công chức, viên chức…

 

1H.jpg

Đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

 

     Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận những kết quả ngành Nội vụ đạt được trong năm 2019, đồng thời chỉ rõ một số hạn chế, tồn tại cần khắc phục. Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị ngành nội vụ tiếp tục quán triệt, phổ biến các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về công tác nội vụ, tham mưu cho chính quyền thực hiện các văn bản được đảm bảo; phát huy tốt hơn nữa vai trò của cơ quan tham mưu giúp UBND tỉnh đánh giá vị trí, vai trò của các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện; tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra kỷ luật kỷ cương hành chính, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, đào tạo, bồi dưỡng, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác; chủ động trong công tác tổ chức cán bộ, tiếp tục quan tâm đến công tác tôn giáo, thi đua khen thưởng; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra nội bộ, thi tuyển công chức, viên chức.

     Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh, đồng chí Giám đốc Sở Nội vụ phát biểu tiếp thu để cụ thể hóa ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh vào chương trình, kế hoạch hành động của ngành trong năm 2020, đẩy mạnh công tác tham mưu thực hiện tốt các nhiệm vụ của ngành được giao. Đồng thời, đồng chí cũng đề nghị công chức, viên chức, người lao động trong toàn ngành Nội vụ tỉnh Lạng Sơn nêu cao quyết tâm, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ công tác năm 2020.

     Hội nghị đã phát động thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X, các ngày lễ lớn trong năm và kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống ngành Tổ chức nhà nước (28/8/1945-28/8/2020)./.

 

  Nông Đức Hoàn
  Văn phòng Sở Nội vụ