Skip to main content
Siết chặt kỷ cương, tăng cường trách nhiệm, quyết liệt hành động, tích cực, chủ động, sáng tạo, bứt phá, hoàn thành xuất sắc, toàn diện nhiệm vụ công tác năm 2021
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Sở Nội vụ tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021 ngành Nội vụ tỉnh Lạng Sơn

Chiều ngày 14/7/2021, Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến với 11 phòng Nội vụ các huyện, thành phố về việc sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021 của ngành Nội vụ.

Tại điểm cầu Sở Nội vụ (Phòng họp 207, trụ sở Sở Nội vụ), đồng chí Hoàng Thị Hiền, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Sở chủ trì hội nghị; Tham dự Hội nghị có đồng chí Trịnh Tiến Duy, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy; các đồng chí Phó Giám đốc Sở Nội vụ; đại diện lãnh đạo phòng Tổ chức cán bộ thuộc Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo; Lãnh đạo các phòng, các tổ chức trực thuộc Sở. Tham dự tại điểm cầu các huyện, thành phố (phòng họp Trực tuyến Trụ sở UBND các huyện, thành phố) có các đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Huyện uỷ kiêm Trưởng phòng Nội vụ, các đồng chí Trưởng phòng Nội vụ cùng toàn thể lãnh đạo, công chức thuộc Phòng Nội vụ 11 huyện, thành phố.

Tại Hội nghị, đồng chí Đường Ngọc Xuyên, Phó Giám đốc Sở, thay mặt cho Lãnh đạo Sở đã báo cáo tóm tắt kết quả công tác Nội vụ 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021. Báo cáo đã khẳng định những kết quả nổi bật của ngành đã đạt được như: Đã tham mưu, trình HĐND ban hành 02 Nghị quyết, trình UBND tỉnh ban hành 02 Quyết định quy phạm pháp luật; Tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2021-2026 đạt tỷ lệ cử tri đi bầu 99,99% đảm bảo đại biểu được bầu đúng thành phần, cơ cấu; Tích cực tham mưu, triển khai công tác sắp xếp tổ chức bộ máy các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh theo Nghị định số 107/2020/NĐ-CP, 108/2020/NĐ-CP; xây dựng Đề án sơ bộ điều chỉnh địa giới hành chính mở rộng thành phố Lạng Sơn; Trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TU ngày 18/01/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cải cách hành chính; Trình ban hành Đề án quy định số lượng cấp phó các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh Lạng Sơn; Triển khai công tác Điều tra cơ sở hành chính năm 2021; Trình UBND tỉnh phê duyệt nhu cầu tuyển dụng công chức, viên chức và triển khai thực hiện; trình phê duyệt danh sách tinh giản biên chế kỳ I và II năm 2021 đối với 369 đối tượng thuộc khối chính quyền; giao Hợp đồng lao động theo Nghị định 68 cho các cơ quan, đơn vị năm 2021; Thẩm định phương án xếp lương chức danh nghề nghiệp đối với 8.642 viên chức ngành Giáo dục và đào tạo.

(Đồng chí, Đường Ngọc Xuyên, Phó Giám đốc Sở Nội vụ,

 báo cáo tóm tắt kết quả công tác 6 tháng đầu, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021 của ngành Nội vụ)

 

Tại Hội nghị, đại diện lãnh đạo Phòng Tổ chức cán bộ thuộc Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo; Lãnh đạo phòng Nội vụ các huyện, thành phố và lãnh đạo các phòng chuyên môn thuộc Sở Nội vụ đã tập trung thảo luận các nội dung để làm rõ những kết quả nổi bật đã đạt được của ngành; những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai, thực hiện nhiệm vụ tại địa phương, trong đó tập trung vào một số nội dung như: phương án bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên theo các Thông tư của Bộ Giáo dục và Đào tạo; việc thực hiện hợp đồng lao động trong các đơn vị sự nghiệp công lập; phương án xử lý công chức dôi dư do sắp xếp đơn vị hành chính; giải quyết đối với cán bộ cấp xã không đạt chuẩn; sắp xếp thôn, tổ dân phố chưa đạt tiêu chuẩn theo quy định; việc thực hiện thủ tục, hồ sơ đề nghị tinh giản biên chế; …

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Hoàng Thị Hiền, Giám đốc Sở thay mặt Lãnh đạo Sở Nội vụ khẳng định, đánh giá cao những kết quả toàn ngành đã đạt được trong 6 tháng đầu năm theo đúng chương trình, kế hoạch, đề ra đảm bảo tiến độ, hiệu quả với nhiều nhiệm vụ trọng tâm, nhiệm vụ lớn, có ảnh hưởng, tác động sâu rộng đến toàn xã hội. Đồng chí Giám đốc Sở Nội vụ đánh giá cao các nội dung thảo luận, đề xuất phương án giải quyết khó khăn, vướng mắc, thảo luận làm rõ các nhiệm vụ đã thực hiện trong 6 tháng đầu năm. Đồng chí nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung hoàn thành trong 6 tháng cuối năm 2021 của ngành như: Tiếp tục rà soát, sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị định 120/2020/NĐ-CP, sắp xếp thôn, tổ dân phố chưa đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định; Xây dựng đề án điều chỉnh địa giới hành chính mở rộng thành phố Lạng Sơn, xây dựng Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã giai đoạn 2022-2025 theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ; tập trung các giải pháp khắc phục và nâng cao các chỉ số liên quan đến công tác cải cách hành chính của tỉnh và của các cơ quan, đơn vị; Hoàn thành việc nghiệm thu kết quả điều tra cơ sở hành chính, các nhiệm vụ dự án 513 theo kế hoạch; công tác tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch, thăng hạng, tham mưu tổ chức Lễ tôn vinh danh hiệu “Công dân Lạng Sơn ưu tú”…