Skip to main content
Siết chặt kỷ cương, tăng cường trách nhiệm, quyết liệt hành động, tích cực, chủ động, sáng tạo, bứt phá, hoàn thành xuất sắc, toàn diện nhiệm vụ công tác năm 2021
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Sinh hoạt chuyên đề về “trọng dụng nhân tài, chống đặc quyền – đặc lợi theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Thực hiện Công văn số 784-CV/ĐUK ngày 08/8/2022 của Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh về việc tuyên truyền về thân thế, sự nghiệp, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Kế hoạch số 254-KH/ĐUSNV ngày 31/3/2022 của Đảng ủy Sở Nội vụ về tổ chức sinh hoạt chuyên đề năm 2022 của Đảng ủy Sở Nội vụ;