Skip to main content
Siết chặt kỷ cương, tăng cường trách nhiệm, quyết liệt hành động, tích cực, chủ động, sáng tạo, bứt phá, hoàn thành xuất sắc, toàn diện nhiệm vụ công tác năm 2021
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Kiểm tra kỷ luật, kỷ cương hành chính và kiểm tra công tác cải cách hành chính tại huyện Cao Lộc

Thực hiện Kế hoạch số 39/KH-UBND ngày 05/02/2021 của UBND tỉnh về kiểm tra việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính năm 2021 và Kế hoạch số 40/KH-BCĐ ngày 27/4/2021 của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh về kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2021; chiều ngày 17/9/2021, Đoàn kiểm tra của tỉnh do đồng chí Nguyễn Khắc Phương, Phó Giám đốc Sở Nội vụ chủ trì, đã tiến hành kiểm tra về kỷ luật, kỷ cương hành chính và công tác cải cách hành chính tại Ủy ban nhân dân huyện Cao Lộc, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai và UBND thị trấn Cao Lộc.