Skip to main content
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Khai mạc kỳ thi nâng ngạch công chức cán sự, chuyên viên và tương đương; thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp kế toán viên năm 2020

          Ngày 12/9/2020, tại Trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn, Hội đồng thi nâng ngạch công chức cán sự, chuyên viên và tương đương; thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp kế toán viên năm 2020 (sau đây gọi là Hội đồng thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức) tổ chức Lễ khai mạc kỳ thi nâng ngạch công chức cán sự, ngạch chuyên viên và tương đương; thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp kế toán viên năm 2020, tham dự Lễ khai mạc có: ông Lê Anh Tuấn, Phó Viện trưởng Viện Khoa học Tổ chức Nhà nước, Bộ Nội vụ; ông Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức năm 2020; Thành viên các Ban, bộ phận giúp việc của Hội đồng thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức, cùng toàn thể 156 thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi.