Skip to main content
Công chức, viên chức và người lao động Sở Nội vụ ra sức thi đua lập thành tích xuất sắc chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ công tác ngành Nội vụ năm 2020
Submitted by on 9 March 2020
Tệp văn bản
Số hiệu văn bản
Số hiệu văn bản
20/TB-HĐTNN
Ngày ban hành
Ngày ban hành
Tệp đính kèm
Attachment Size
2_Kem_TB_SBD_Phongthi_Vong02.xls 67 KB