Skip to main content
Công chức, viên chức và người lao động Sở Nội vụ ra sức thi đua lập thành tích xuất sắc chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ công tác ngành Nội vụ năm 2020
Submitted by on 28 March 2019
Tệp văn bản
Số hiệu văn bản
Số hiệu văn bản
15/TB-HĐTNN
Ngày ban hành
Ngày ban hành
Tệp đính kèm
Attachment Size
TB10_HDTNNCC_BNV_2018.pdf 322.37 KB