Skip to main content
Công chức, viên chức và người lao động Sở Nội vụ ra sức thi đua lập thành tích xuất sắc chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ công tác ngành Nội vụ năm 2020
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Đảng ủy Sở Nội vụ tổ chức sinh hoạt chuyên đề: “Tư tưởng Hồ Chí Minh về bầu cử và nhiệm vụ của Sở Nội vụ trong việc tham mưu tổ chức Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Lạng Sơn nhiệm kỳ 2021-2026”

        Thực hiện Kế hoạch số 123-KH/ĐUSNV ngày 16/3/2021 và Thông báo số 124-TB/ĐUSNV ngày 23/3/2021 của Đảng ủy Sở Nội vụ về tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Tư tưởng Hồ Chí Minh về bầu cử và nhiệm vụ của Sở Nội vụ trong việc tham mưu tổ chức Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Lạng Sơn nhiệm kỳ 2021-2026”.

      Buổi chiều ngày 26/3/2021, tại Hội trường tầng 4 Sở Nội vụ, Đảng ủy Sở tổ chức sinh hoạt chuyên đề: “Tư tưởng Hồ Chí Minh về bầu cử và nhiệm vụ của Sở Nội vụ trong việc tham mưu tổ chức Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Lạng Sơn nhiệm kỳ 2021-2026”.

      Tham dự sinh hoạt chuyên đề có đồng chí Hoàng Thị Hiền, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở; đồng chí Nguyễn Khắc Phương, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở; các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ Sở và toàn thể đảng viên, quần chúng trong toàn Đảng bộ Sở Nội vụ.

      Phát biểu khai mạc và chỉ đạo tại buổi sinh hoạt chuyên đề, đồng chí Hoàng Thị Hiền, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở nhấn mạnh công tác tổ chức sinh hoạt chuyên đề: “Tư tưởng Hồ Chí Minh về bầu cử và nhiệm vụ của Sở Nội vụ trong việc tham mưu tổ chức Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Lạng Sơn nhiệm kỳ 2021-2026” có ý nghĩa hết sức quan trọng. Thông qua công tác tổ chức sinh hoạt chuyên đề nhằm tuyên truyền sâu rộng tới đảng viên, quần chúng để hiểu rõ các nội dung tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về bầu cử, việc vận dụng sáng tạo tư tưởng của Bác qua các cuộc bầu cử từ đó nâng cao ý thức trách nhiệm của đảng viên, quần chúng cơ quan Sở Nội vụ trong việc tham mưu, thực hiện nhiệm vụ của Sở Nội vụ - Cơ quan thường trực công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Lạng Sơn nhiệm kỳ 2021 - 2026.

 

 

(Đồng chí Hoàng Thị Hiền, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở phát biểu khai mạc và chỉ đạo tại buổi sinh hoạt chuyên đề)

 

 

      Tại buổi sinh hoạt chuyên đề, đồng chí Lăng Văn Thiết, Phó Bí thư Chi bộ 3, Trưởng phòng Tín ngưỡng và Tôn giáo trình bày tới toàn thể đảng viên và quần chúng tham dự sinh hoạt chuyên đề, nội dung chuyên đề: cuộc Tổng tuyển cử năm 1946 và tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về bầu cử.

     Toàn thể đảng viên, quần chúng tham dự sinh hoạt chuyên đề được tìm hiểu về các nội dung tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về bầu cử và cuộc Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, cũng như nhiệm vụ của Sở Nội vụ trong tham mưu triển khai, thực hiện công tác tổ chức Bầu cử trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, thông qua nội dung các câu hỏi do Chi bộ 3 chuẩn bị, được lần lượt tất cả các đồng chí đảng viên, quần chúng trả lời và được Chi bộ 3 đưa ra đáp án, giải thích, từ đó hiểu và nắm rõ, tiếp thu hiệu quả các nội dung tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về bầu cử và các nội dung liên quan về cuộc Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, cũng như nhiệm vụ của Sở Nội vụ trong tham mưu tổ chức cuộc bầu cử.

       Tại buổi sinh hoạt chuyên đề, Đảng ủy Sở tổ chức trao Giấy khen của Đảng ủy Sở Nội vụ cho 04 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 - 2021.