Skip to main content
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Hướng dẫn công tác văn thư, lưu trữ và lập hồ sơ điện tử trên hệ thống quản lý văn bản VNPT-iOffice tại Văn phòng Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh, Sở Công Thương, UBND huyện Văn Quan

Thực hiện chức năng Quản lý nhà nước về văn thư, lưu trữ và các Văn bản mời hướng dẫn công tác văn thư, lưu trữ và lập Hồ sơ điện tử trên Hệ thống VNPT- iOffice của các cơ quan, đơn vị.

Được sự phân công của Lãnh đạo Sở, trong tháng 4, phòng Quản lý Văn thư, lưu trữ thuộc Sở Nội vụ đã phối hợp Viễn thông Lạng Sơn thực hiện hướng dẫn công tác văn thư, lưu trữ và lập Hồ sơ điện tử trên Hệ thống VNPT- iOffice tại các cơ quan, tổ chức tại 03 đơn vị gồm: Văn phòng Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh, Sở Công Thương, UBND huyện Văn Quan.