Skip to main content
Siết chặt kỷ cương, tăng cường trách nhiệm, quyết liệt hành động, tích cực, chủ động, sáng tạo, bứt phá, hoàn thành xuất sắc, toàn diện nhiệm vụ công tác
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Họp Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính tỉnh Lạng Sơn năm 2023

Sáng ngày 01/11/2023, Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức họp để đánh giá kết quả triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính 10 tháng đầu năm 2023, phương hướng nhiệm vụ 2 tháng cuối năm 2023 và rà soát, đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nâng cao các Chỉ số đánh giá tỉnh năm 2023. Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh chủ trì cuộc họp.

Tham dự cuộc họp có đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh; thành viên Ban Chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh; đại diện Lãnh đạo các Sở: Tài nguyên và Môi trường; Xây dựng; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; thành viên Tổ Thư ký cải cách hành chính tỉnh; đại diện Lãnh đạo Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

Phát biểu khai mạc, Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh nhấn mạnh, công tác CCHC vẫn luôn được xác định là nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh trong thời gian qua; năm 2023 công tác CCHC tiếp tục được triển khai đồng bộ trên cả 06 nội dung; trong đó, công tác cải cách thể chế, cải cách TTHC, tinh giản bộ máy, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh đạt được những kết quả tích cực, góp phần quan trọng trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, công tác CCHC của tỉnh cũng còn có những tồn tại, hạn chế cần được khắc phục.