Skip to main content
Siết chặt kỷ cương, tăng cường trách nhiệm, quyết liệt hành động, tích cực, chủ động, sáng tạo, bứt phá, hoàn thành xuất sắc, toàn diện nhiệm vụ công tác năm 2021
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Hội nghị trực tuyến phân tích kết quả công bố Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính (SIPAS) và Chỉ số cải cách hành chính (PAR IDEX) năm 2021 của tỉnh Lạng Sơn

Chiều ngày 08/6/2022, UBND tỉnh tổ chức hội nghị trực tuyến 3 cấp (tỉnh, huyện, xã) phân tích kết quả công bố Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính (SIPAS) và Chỉ số cải cách hành chính (PAR IDEX) năm 2021 của tỉnh Lạng Sơn.

Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Bí Thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh có đồng chí Dương Xuân Huyên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh; đồng chí Hoàng Thị Hiền, Giám đốc Sở Nội vụ, các đồng chí đại diện lãnh đạo Hội đồng nhân dân tỉnh; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Hội Cựu chiến binh tỉnh, Bưu điện tỉnh, các sở, ban, ngành và Tổ Thư ký cải cách hành chính tỉnh.

A group of people sitting at desks in a room with a large screen</p>
<p>Description automatically generated with low confidence

Các đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu UBND tỉnh

 

Năm 2021 là năm đầu tiên thực hiện Chương trình tổng thể Cải cách hành chính (CCHC) nhà nước giai đoạn 2021-2030 (được ban hành tại Nghị quyết 76/NQ-CP ngày 15/07/2021 của Chính phủ), Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã có những chỉ đạo quyết liệt, ban hành nhiều văn bản quan trọng, chỉ đạo các Sở, ngành, UBND các huyện, thành phố quán triệt thực hiện tốt một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện công tác CCHC.

Với sự quyết tâm, vào cuộc của cả hệ thống chính trị, công tác cải cách hành chính của tỉnh đã có những chuyển biến tích cực Chỉ số SIPAS và Chỉ số PAR INDEX của tỉnh năm 2021 được cải thiện về cả điểm số và xếp hạng, trong đó: Chỉ số SIPAS đạt 87,07%, xếp hạng 31/63 tỉnh, thành phố, tăng 3,1% và tăng 08 bậc so với năm 2020, là năm thứ 2 liên tiếp được cải thiện đáng kể về chỉ số và xếp hạng;  Chỉ số PAR INDEX đạt 87,11%, xếp hạng 23/63 tỉnh, thành phố, tăng 3,31% và tăng 13 bậc so với năm 2020, đây là kết quả cao nhất tỉnh Lạng Sơn đạt được kể từ khi Bộ Nội vụ thực hiện việc xác định Chỉ số cải cách hành chính đến nay.

Tại Hội nghị, các đồng chí báo cáo viên là Lãnh đạo Sở Nội vụ và lãnh đạo Viện nghiên cứu khoa học Hành chính, Học viện Hành chính Quốc gia đã báo cáo, phân tích đánh giá những kết quả đã đạt được, phân tích, chi ra những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân của tồn tại, hạn chế trong công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh qua kết quả công bố Chỉ số CCHC các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố và Chỉ số SIPAS, Chỉ số PAR INDEX năm 2021; đề xuất một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh, góp phần khắc phục, nâng cao các Chỉ số.

Ngoài báo cáo phân tích, đề xuất của các đồng chí báo cáo viên, đại diện lãnh đạo của các cơ quan, đơn vị đã thảo luận, phân tích, làm rõ hơn những kết quả đạt được, nguyên nhân dẫn đến những tồn tại, hạn chế trong công tác CCHC qua kết quả công bố các chỉ số, đồng thời tham mưu, đề xuất giải pháp thực hiện, khắc phục trong năm 2022 và những năm tiếp theo