Skip to main content
Siết chặt kỷ cương, tăng cường trách nhiệm, quyết liệt hành động, tích cực, chủ động, sáng tạo, bứt phá, hoàn thành xuất sắc, toàn diện nhiệm vụ công tác năm 2021
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Hội nghị triển khai và tập huấn nghiệp vụ Tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021 tỉnh Lạng Sơn

        Thực hiện Kế hoạch số 155/KH-BCĐ ngày 31/12/2020 của Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế năm 2021 về điều tra cơ sở hành chính năm 2021 và Kế hoạch số 05/KH-BCĐ ngày 26/01/2021 của Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế năm 2021 về tổng điều tra kinh tế năm 2021 tỉnh Lạng Sơn.

        Trong 02 ngày (20, 21/02/2021), tại Cục Thống kê tỉnh Lạng Sơn, Ban Chỉ đạo Tổng điều tra Kinh tế năm 2021 tỉnh Lạng Sơn tổ chức Hội nghị triển khai và tập huấn nghiệp vụ Tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021 tỉnh Lạng Sơn.

         Tham dự Hội nghị có đồng chí Trần Lê Tuân, Cục trưởng Cục Thống kê, Phó Trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo tỉnh, đồng chí Hoàng Thị Hiền, Tỉnh uỷ viên, Giám đốc Sở Nội vụ, Phó Trưởng Ban chỉ đạo tỉnh, các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo tỉnh, thành viên Tổ Thường trực giúp việc Ban chỉ đạo tỉnh; các đồng chí Ban chỉ đạo cấp huyện, Tổ thường trực giúp việc Ban chỉ đạo cấp huyện và công chức liên quan thuộc Sở Nội vụ và Cục Thống kê.

 

 

 

 

(Toàn cảnh Hội nghị)

 

 

           Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Trần Lê Tuân, Cục trưởng Cục Thống kê, Phó Trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo tỉnh đã nhấn mạnh đây là cuộc Tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính có quy mô rộng, nội dung phức tạp, liên quan đến nhiều đối tượng điều tra khác nhau, Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế tỉnh tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ Tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021 có ý nghĩa hết sức quan trọng trong quá trình chuẩn bị triển khai cuộc Tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

          Tại Hội nghị, đồng chí Hoàng Hải Đăng, Phó Cục trưởng Cục Thống kê, Ủy viên Ban chỉ đạo tỉnh đã trình bày Quyết định số 1344/QĐ-BKHĐT ngày 03/9/2020 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành phương án Tổng điều tra kinh tế năm 2021 và Kế hoạch số 05/KH-BCĐ ngày 26/01/2021 của Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế năm 2021 tỉnh Lạng Sơn về Tổng điều tra kinh tế năm 2021 tỉnh Lạng Sơn; đồng chí Đường Ngọc Xuyên, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Tổ phó Tổ thường trực giúp việc Ban Chỉ đạo tỉnh trình bày Quyết định số 1006/QĐ-BNV ngày 26/01/2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành Phương án Điều tra cơ sở hành chính năm 2021, Quyết định số 88/QĐ-BNV ngày 02/02/2021 về việc điều chỉnh phương án Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 và Kế hoạch số 155/KH-BCĐ ngày 31/12/2020 của Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế năm 2021 về điều tra cơ sở hành chính năm 2021.

 

 

(Đồng chí Đường Ngọc Xuyên, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Tổ phó Tổ thường trực giúp việc Ban Chỉ đạo tỉnh trình bày các văn bản chỉ đạo về điều tra cơ sở hành chính năm 2021)

 

 

         Hội nghị đã được nghe các đồng chí thành viên Tổ thường trực giúp việc Ban Chỉ đạo tỉnh và công chức Cục Thống kê tỉnh triển khai các nội dung liên quan đến Tổng điều tra kinh tế năm 2021; các đồng chí thành viên Tổ thường trực giúp việc Ban Chỉ đạo tỉnh và công chức Sở Nội vụ triển khai các nội dung liên quan đến điều tra cơ sở hành chính năm 2021, về hướng dẫn thu thập danh sách bảng kê các đơn vị hành chính, tổ chức chính trị - xã hội trong điều tra cơ sở hành chính năm 2021, hướng dẫn cách ghi phiếu thu thập thông tin cơ sở hành chính, tổ chức chính trị - xã hội trong điều tra cơ sở hành chính và giới thiệu, hướng dẫn phần mềm thu thập thông tin cơ sở hành chính năm 2021.

          Sau 02 ngày làm việc nghiêm túc, khẩn trương, Hội nghị triển khai và tập huấn nghiệp vụ Tổng điều tra kinh tế năm 2021 và điều tra cơ sở hành chính năm 2021 tỉnh Lạng Sơn đã được tổ chức thành công.

 

 

Lành Việt Trình

VĂN PHÒNG SỞ NỘI VỤ