Skip to main content
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Hội nghị đánh giá công tác thực hiện sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và thường xuyên tại các địa phương giai đoạn 2017 - 2020

Sáng 23/4/2021, tại tỉnh Quảng Ninh, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị đánh giá công tác thực hiện sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên tại các địa phương giai đoạn 2017-2020. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Kim Sơn, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và lãnh đạo UBND, lãnh đạo các Sở: Nội vụ, Giáo dục và Đào tạo của 63 tỉnh, thành phốtrên cả nước.

Về phía tỉnh Lạng Sơn, tham dự Hội nghị có đồng chí Dương Xuân Huyên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; đồng chí Hoàng Thị Luân, Phó Giám đốc Sở Nội vụ; đồng chí Hồ Công Liêm, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, công chức các phòng chuyên môn thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Nội vụ.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe báo cáo đánh giá công tác thực hiện sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên tại các địa phương giai đoạn 2017-2020. Theo báo cáo, sau 3 năm triển khai rà soát, sắp xếp, cả nước giảm 2.302 trường, tương đương 6,06% tổng số trường, trong đó: mầm non giảm 4,25%, tiểu học giảm 12,73%, THCS giảm 9,82%, THPT giảm 1,96%, trường phổ thông có nhiều cấp học tăng 88,64% (do sáp nhập để hình thành các trường liên cấp). Số điểm trường giảm 2.708 điểm trường, tương đương 6,65% số điểm trường hiện có. Giảm số lượng các Trung tâm Giáo dục thường xuyên cấp huyện từ 3 trung tâm/huyện xuống còn 1 trung tâm/huyện. Đối với tỉnh Lạng Sơn, so với năm 2016: Toàn tỉnh giảm 69 trường và 101 điểm trường, 610 người (gồm: cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên) thuộc ngành giáo dục công tác tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên.

Việc sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở giáo dục đã tạo nên một diện mạo mới, tinh gọn và hiệu quả hơn. Tình trạng trường lớp có quy mô nhỏ và chất lượng giáo dục chưa cao đã dần được khắc phục. Hàng nghìn điểm trường đã được dồn ghép, sáp nhập vào các trường chính; nhiều trường có quy mô nhỏ được sáp nhập thành hệ thống các trường liên cấp có quy mô lớn hơn. Nhờ đó, cơ sở vật chất và thiết bị dạy học được đầu tư tập trung, sử dụng hiệu quả hơn, giảm số lượng đơn vị sự nghiệp, tinh giản bộ máy, giảm số lượng cán bộ quản lý giáo dục và nhân viên phục vụ gián tiếp, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

Tại hội nghị, đại diện các địa phương đã tham luận, thảo luận, trao đổi những vấn đề khó khăn, vướng mắc trong thực hiện sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên tại các địa phương. Để khắc phục những tồn tại, hạn chế và tiếp tục triển khai có hiệu quả nhiệm vụ tổ chức, sắp xếp lại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông trong giai đoạn tiếp theo, nhiều đề xuất, kiến nghị đã được đưa ra. Trong đó, một trong những yêu cầu đối với các địa phương là phải xây dựng nguyên tắc, phương án thực hiện sắp xếp phù hợp với điều kiện thực tế và tuân thủ các quy định hiện hành có liên quan như Điều lệ trường học của các cấp (quy mô trường/lớp, sỹ số học sinh/lớp,…), tiêu chuẩn cơ sở vật chất trường mầm non, phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học, tiêu chuẩn về tỷ lệ giáo viên/lớp.

https://f20-zpg.zdn.vn/148464555885888069/778fa20cbf924dcc1483.jpg

Đoàn Chủ tịch điều hành phần thảo luận tại Hội nghị

 

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Nguyễn Kim Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, nhấn mạnh: Đây là hội nghị quan trọng đề cập đến nhiều vấn đề lớn liên quan đến quy hoạch, sắp xếp hệ thống cơ sở giáo dục, hạ tầng, tiềm lực của giáo dục… Qua hội nghị, giúp các địa phương nhìn được bức tranh tổng quát về rà soát, sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên; đồng thời thảo luận, trao đổi kinh nghiệm để cùng nhau tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, để các địa phương thực hiện chưa tốt có thể rút kinh nghiệm, thực hiện tốt hơn. Đồng chí nhấn mạnh cần thiết rà soát kỹ lưỡng hơn việc sắp xếp, dồn, tái cấu trúc các cơ sở giáo dục trong thời gian 3 năm qua để xem xét, đánh giá công tác này đã đem lại kết quả gì, thực trạng ra sao, đâu là các vấn đề cần khắc phục, đâu là các thành quả cần phát huy. Đặc biệt, kết quả rà soát đánh giá sẽ là cơ sở cho các kiến nghị về chính sách cho ngành.

Đồng chí Nguyễn Kim Sơn, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

(nguồn: baomoi.com)

Bế mạc Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Ngọc Thưởng ghi nhận những đóng góp, phát biểu ý kiến của lãnh đạo các địa phương, lãnh đạo Sở GD&ĐT, đại diện lãnh đạo các Cục, Vụ thuộc Bộ GD&ĐT. Thứ trưởng yêu cầu, thời gian tới, các địa phương cần phải tiếp tục quán triệt triển khai cụ thể hóa Nghị quyết số 19-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 6 khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập. Trong đó, tập trung rà soát, sắp xếp, tổ chức lại các trường mầm non, phổ thông gắn với nâng cao chất lượng giáo dục, hình thành trường phổ thông nhiều cấp học phù hợp với nhu cầu, điều kiện thực tế của mỗi địa phương, địa bàn cụ thể. Mục tiêu việc sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên phải đảm bảo 3 điều kiện: Phù hợp nhu cầu thực tiễn; tạo thuận lợi cho người dân; nâng cao chất lượng giáo dục. Việc sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên cần có sự phối hợp tích cực của các ngành có liên quan như: Nội vụ, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư…

https://f39-zpg.zdn.vn/6061460401739562711/4d89af29b2b740e919a6.jpg

Đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phát biểu bế mạc Hội nghị

(nguồn: baomoi.com)

 

Đồng chí Thứ trưởng đề nghị các bộ, ngành, đơn vị, địa phương tổng hợp các kiến nghị tại hội nghị để kịp thời có giải pháp điều chỉnh, góp phần thực hiện hiệu quả việc sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở giáo dục tại các địa phương trong thời gian tới./.

 

 

Lưu Thị Minh Huế

PHÒNG TCBC&CCHC