Skip to main content
Công chức, viên chức và người lao động Sở Nội vụ ra sức thi đua lập thành tích xuất sắc chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ công tác ngành Nội vụ năm 2020
Tin trong tỉnh

Hội nghị sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ thi đua, khen thưởng 6 tháng cuối năm 2017 của Cụm thi đua các huyện biên giới, tỉnh Lạng Sơn

       Thực hiện Kế hoạch công tác thi đua, khen thưởng năm 2017 của UBND tỉnh Lạng Sơn, ngày 14/7/2017, tại trụ sở UBND huyện Văn Lãng, Cụm thi đua các huyện biên giới, tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6

Tin trong tỉnh

Hội nghị sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm 2017, triển khai nhiệm vụ thi đua, khen thưởng 6 tháng cuối năm 2017 của Cụm thi đua số I - Các doanh nghiệp Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

         Thực hiện Kế hoạch công tác thi đua, khen thưởng năm 2017 của UBND tỉnh Lạng Sơn, ngày 07/7/2017, tại trụ sở Viễn Thông Lạng Sơn, Cụm thi đua số I - Các doanh nghiệp Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ thi đua, khen thưởng 6 tháng cuối năm 2017

Tin trong tỉnh

Huấn luyện nghiệp vụ công tác phòng cháy, chữa cháy tại Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn

          Triển khai Kế hoạch số 24/KH-PC66 ngày 08/6/2017 của Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an tỉnh Lạng Sơn về huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn; thực hiện Thông báo số 175/TB-SNV ngày 21/6/2017 của Sở Nội vụ về việc huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy;

Tin trong tỉnh

Hội nghị tập huấn Nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng năm 2017 cho các doanh nghiệp, tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh (Lớp thứ nhất)

         Thực hiện Kế hoạch số 144/KH-UBND ngày 12/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác thi đua, khen thưởng (TĐKT) năm 2017, Kế hoạch số 172/KH-SNV ngày 19/6/2017 của Sở Nội vụ về Tổ chức các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng năm 2017,

Tin trong tỉnh

Đoàn công tác của Bộ Nội vụ đến thăm và có buổi làm việc với Sở Nội vụ khảo sát tình hình thực hiện Nghị định 92/2009/NĐ-CP, Nghị định 29/2013/NĐ-CP, Nghị định 112/2011/NĐ-CP của Chính phủ

Ngày 12/6/2017, tại Sở Nội vụ Lạng Sơn, đoàn công tác của Bộ Nội vụ do đồng chí Trần Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Nội vụ làm trưởng đoàn đã làm việc, khảo sát tình hình thực hiện Nghị định 92/2009/NĐ-CP “Về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ công chức (CBCC) ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách (HĐKCT) ở cấp xã”; Ng

Tin trong tỉnh

Hội nghị công chức, viên chức năm 2016 Sở Nội vụ

          Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2017; triển khai văn bản số 155/CĐVC ngày 01/11/2016 của Công đoàn viên chức tỉnh Lạng Sơn về việc công đoàn tham gia xây dựng thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan, đơn vị và tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức.

Subscribe to Tin trong tỉnh