Skip to main content
Công chức, viên chức và người lao động Sở Nội vụ ra sức thi đua lập thành tích xuất sắc chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ công tác ngành Nội vụ năm 2020
Tin trong tỉnh

Sở Nội vụ tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác văn thư, lưu trữ năm 2020

           Thực hiện Quyết định số 2766/QĐ-UBND ngày 30/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc ban hành kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Lạng Sơn năm 2020; Kế hoạch số 22/KH-UBND ngày 05/02/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về triển khai công tác văn thư, lưu trữ trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2020

Tin trong tỉnh

Tập huấn công tác bồi nền tài liệu lưu trữ tại Trung tâm Lưu trữ lịch sử

         Thực hiện Kế hoạch số 22/KH-UBND ngày 05/02/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai công tác văn thư, lưu trữ trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn  năm 2020; Kế hoạch triển khai công tác văn thư, lưu trữ năm 2020 của Sở Nội vụ và Chương trình công tác năm 2020 của Trung tâm Lưu trữ lịch sử.

Tin trong tỉnh

Huấn luyện phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ năm 2019

    Ngày 15/10/2019 Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn chủ trì phối hợp với Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an Lạng Sơn tổ chức huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy chức cháy và cứu nạn cứu hộ cho 44 đội viên thuộc các cơ quan, đơn vị: Sở Nội vụ; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh và Chi cục Văn thư lưu trữ trực thuộc Sở Nội vụ.

Subscribe to Tin trong tỉnh