Skip to main content
Công chức, viên chức và người lao động Sở Nội vụ ra sức thi đua lập thành tích xuất sắc chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ công tác ngành Nội vụ năm 2020
Tin trong tỉnh

Các liên kết hữu ích

  Cơ quan Bộ
Tin trong nước

Quy chế 04/1999

QUY CHẾ
VỀ TỔ CHỨC ĐÀO TẠO, KIỂM TRA, THI VÀ CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC VÀ CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 04 /1999/QĐ-BGD&ĐT
ngày 11 tháng 02 năm 1999 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)
Subscribe to Tin trong tỉnh