Skip to main content
Công chức, viên chức và người lao động Sở Nội vụ ra sức thi đua lập thành tích xuất sắc chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ công tác ngành Nội vụ năm 2020
Tin trong tỉnh

Đảng ủy Sở Nội vụ tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020 - 2025

          Thực hiện Kế hoạch số 16-KH/ĐUK ngày 11/12/2020 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh và Kế hoạch số 97-KH/ĐUSNV ngày 06/01/2021 của Đảng ủy Sở Nội vụ về việc tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tin trong tỉnh

Sở Nội vụ tổ chức bồi dưỡng kiến thức về tín ngưỡng, tôn giáo cho cán bộ Hội Liên hiệp phụ nữ các xã, phường, thị trấn năm 2020

          Từ ngày 21- 23/10/2020 Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn phối hợp với Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Lạng Sơn tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức về công tác tín ngưỡng, tôn giáo cho cán bộ Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) c

Subscribe to Tin trong tỉnh