Skip to main content
Công chức, viên chức và người lao động Sở Nội vụ ra sức thi đua lập thành tích xuất sắc chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ công tác ngành Nội vụ năm 2020
Tin trong tỉnh

Sở Nội vụ tổ chức bồi dưỡng kiến thức về tín ngưỡng, tôn giáo cho cán bộ Hội Liên hiệp phụ nữ các xã, phường, thị trấn năm 2020

          Từ ngày 21- 23/10/2020 Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn phối hợp với Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Lạng Sơn tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức về công tác tín ngưỡng, tôn giáo cho cán bộ Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) c

Tin trong tỉnh

Khai mạc kỳ thi nâng ngạch công chức cán sự, chuyên viên và tương đương; thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp kế toán viên năm 2020

          Ngày 12/9/2020, tại Trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn, Hội đồng thi nâng ngạch công chức cán sự, chuyên viên và tương đương; thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp kế toán viên năm 2020 (sau đây gọi là Hội đồng thi nâng ngạch công chức, thăng h

Subscribe to Tin trong tỉnh