Skip to main content
Siết chặt kỷ cương, tăng cường trách nhiệm, quyết liệt hành động, tích cực, chủ động, sáng tạo, bứt phá, hoàn thành xuất sắc, toàn diện nhiệm vụ công tác
Tin trong tỉnh

Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai xây dựng, quản lý vị trí việc làm trong cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập

Sáng ngày 08/12/2023, Văn phòng Chính phủ phối hợp với Bộ Nội vụ tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai xây dựng, quản lý vị trí việc làm trong cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập.

Tin trong tỉnh

Tổ chức nghiên cứu thực tế tại huyện Văn Lãng theo chương trình Lớp bồi bồi dưỡng về phát triển nông thôn bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới (lớp thứ tư) năm 2023 đối với cán bộ, công chức cấp xã

Theo chương trình của khóa bồi dưỡng về phát triển nông thôn bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới đối với cán bộ, công chức cấp xã, nhằm trang bị, củng cố thêm kiến thức cũng như kinh nghiệm thực tiễn cho các học viên trong công tác quản lý nhà nước và tổ chức triển khai các nhiệm vụ về phát triển kinh tế nông, lâm nghiệp tại cơ sở

Tin trong tỉnh

Sở Nội vụ tổ chức khóa bồi dưỡng về phát triển nông thôn bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới năm 2023 cho cán bộ, công chức cấp xã trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Ngày 27/11/2023, tại Hội trường Nhà khách Tỉnh ủy Lạng Sơn, Sở Nội vụ phối hợp với Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh, Đại học Thái Nguyên tổ chức khai mạc khóa bồi dưỡng về phát triển nông thôn bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới (lớp thứ ba và lớp thứ tư) năm 2023 cho c

Subscribe to Tin trong tỉnh