Skip to main content
Siết chặt kỷ cương, tăng cường trách nhiệm, quyết liệt hành động, tích cực, chủ động, sáng tạo, bứt phá, hoàn thành xuất sắc, toàn diện nhiệm vụ công tác năm 2021
Tin trong tỉnh

Cán bộ, công chức, viên chức Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn thi đua thực hiện văn hóa công sở

        Hưởng ứng phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Lạng Sơn thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019 - 2025 do UBND tỉnh phát động (Số 719/PĐ-UBND ngày 22/7/2019), từ năm 2019 đến nay các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh đã tích cực triển khai, hưởng ứng phong trào, tham gia đồng loạt và có những chuyển biến rõ rệt.

Tin trong tỉnh

Kiểm tra kỷ luật, kỷ cương hành chính và kiểm tra công tác cải cách hành chính tại huyện Cao Lộc

Thực hiện Kế hoạch số 39/KH-UBND ngày 05/02/2021 của UBND tỉnh về kiểm tra việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính năm 2021 và Kế hoạch số 40/KH-BCĐ ngày 27/4/2021 của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh về kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2021; c

Tin trong tỉnh

Sở Nội vụ dự lễ khởi công xây dựng nhà “Đại đoàn kết” năm 2021 tại huyện Bắc Sơn

Hưởng ứng phong trào thi đua “Lạng Sơn cùng cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” và triển khai Kế hoạch  thực hiện vận động, ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” và chương trình An sinh xã hội năm 2021; Công đoàn cơ sở Sở Nội vụ đã vận động đoàn viên công đoàn Sở Nội vụ hưởng ứng, ủng hộ kinh phí để phối hợp với cấp ủy, chính

Subscribe to Tin trong tỉnh