Skip to main content
Siết chặt kỷ cương, tăng cường trách nhiệm, quyết liệt hành động, tích cực, chủ động, sáng tạo, bứt phá, hoàn thành xuất sắc, toàn diện nhiệm vụ công tác năm 2021
Tin trong tỉnh

Sở Nội vụ công bố quyết định thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác nội vụ tại Ban Dân tộc

Ngày 20/02/2023, tại Ban Dân tộc tỉnh Sở Nội vụ tiến hành công bố Quyết định của Giám đốc Sở Nội vụ thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác quản lý biên chế công chức; công tác quy hoạch, bổ nhiệm lãnh đạo các phòng chuyên môn; công tác quản lý và sử dụng công chức; công tác thi đua, khen thưởng; công tác v

Subscribe to Tin trong tỉnh