Skip to main content
Siết chặt kỷ cương, tăng cường trách nhiệm, quyết liệt hành động, tích cực, chủ động, sáng tạo, bứt phá, hoàn thành xuất sắc, toàn diện nhiệm vụ công tác năm 2021
Tin trong tỉnh

Chi đoàn Sở Nội vụ sôi nổi khí thế thi đua chào mừng thành công Đại hội Đoàn các cấp, tiến tới Đại hội Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Lạng Sơn lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2022-2027

Sôi nổi các hoạt động thi đua chào mừng thành công Đại hội Đoàn các cấp, tiến tới Đại hội Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Lạng Sơn lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2022-2027, trong những ngày đầu tháng 8, Chi đoàn Sở Nội vụ đã tích cực triển khai, hưởng ứng nhiều hoạt độn

Tin trong tỉnh

Chi bộ Lưu trữ lịch sử tổ chức sinh hoạt chuyên đề về nguồn nhân dịp kỷ niệm 112 năm ngày sinh đồng chí Lương Văn Tri (17/8/1910-17/8/2022)

Với mục đích nâng cao nhận thức cho đảng viên, quần chúng về truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, khơi dậy niềm tự hào, ý chí vươn lên của các thế hệ đối với những công lao to lớn của đồng chí Lương Văn Tri trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc; đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục sâu rộng về thân t

Subscribe to Tin trong tỉnh