Skip to main content
Tin trong tỉnh

Sở Nội vụ tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ kiểm phiếu, tổng hợp kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Để chuẩn bị cho công tác tổng hợp kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 đảm bảo thống nhất, chiều ngày 28/4/2021, Sở Nội vụ đã tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ kiểm phiếu, tổng hợp kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Tin trong tỉnh

Hội nghị đánh giá công tác thực hiện sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và thường xuyên tại các địa phương giai đoạn 2017 - 2020

Sáng 23/4/2021, tại tỉnh Quảng Ninh, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị đánh giá công tác thực hiện sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên tại các địa phương giai đoạn 2017-2020.

Tin trong tỉnh

Uỷ ban bầu cử tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến tập huấn nghiệp vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Lạng Sơn nhiệm kỳ 2021 - 2026

Sáng ngày 24/4/2021, Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn nhiệm kỳ 2021 - 2026 (Ủy ban bầu cử tỉnh) tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh ba cấp tỉnh, huyện, xã tập huấn nghiệp vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Lạng Sơn nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Tin trong tỉnh

Công đoàn cơ sở Sở Nội vụ tổ chức tổng kết, trao giải cuộc thi bài trí phòng làm việc của các phòng, đơn vị thuộc và trực thuộc Sở Nội vụ năm 2021

        Chiều ngày 16/4/2021, tại Hội trường tầng 4 Sở Nội vụ, Công đoàn cơ sở Sở Nội vụ tổ chức tổng kết, trao giải cuộc thi bài trí phòng làm việc của các phòng, đơn vị thuộc và trực thuộc Sở Nội vụ.

Subscribe to Tin trong tỉnh