Skip to main content
Siết chặt kỷ cương, tăng cường trách nhiệm, quyết liệt hành động, tích cực, chủ động, sáng tạo, bứt phá, hoàn thành xuất sắc, toàn diện nhiệm vụ công tác năm 2021
Tin trong tỉnh

Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính Trung ương tổ chức Hội nghị tổng kết và công bố kết quả sơ bộ Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021

Ngày 11/01/2022, Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế Trung ương phối hợp với Ban Chỉ đạo Điều tra cơ sở hành chính Trung ương tổ chức Hội nghị Tổng kết và công bố kết quả sơ bộ Tổng Điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến với 63 điểm cầu các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và điểm cầu các huyện, thành phố

Tin trong tỉnh

Sở Nội vụ tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 của ngành Nội vụ tỉnh Lạng Sơn

Sáng ngày 11/01/2022, Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 của ngành Nội vụ tỉnh Lạng Sơn. Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh dự và chỉ đạo Hội nghị.

Subscribe to Tin trong tỉnh