Skip to main content
Tin trong tỉnh

Công bố Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính (SIPAS) và chỉ số cải cách hành chính (PARINDEX)

Sáng ngày 25/5, tại trụ sở Bộ Nội vụ, Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ tổ chức Hội nghị công bố Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2021 (SIPAS 2021) và Chỉ số cải cách hành chính năm 2021 của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (PAR index 2021).

Tin trong tỉnh

Sở Nội vụ công bố quyết định thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác nội vụ tại Sở Tài nguyên và Môi trường

Ngày 11/5/2022, tại Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nội vụ tiến hành công bố Quyết định của Giám đốc Sở Nội vụ thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về tuyển dụng viên chức; quản lý biên chế công chức, số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập; bổ nhiệm lãnh đạo các phòn

Subscribe to Tin trong tỉnh