Skip to main content
Siết chặt kỷ cương, tăng cường trách nhiệm, quyết liệt hành động, tích cực, chủ động, sáng tạo, bứt phá, hoàn thành xuất sắc, toàn diện nhiệm vụ công tác
Submitted by on 7 April 2020
Tệp văn bản
Số hiệu văn bản
Số hiệu văn bản
571/QĐ-UBND
Ngày ban hành
Ngày ban hành
Tệp đính kèm
Attachment Size
Danh sach NCTDVC 2020_SoYte.pdf 1.49 MB