Skip to main content
Siết chặt kỷ cương, tăng cường trách nhiệm, quyết liệt hành động, tích cực, chủ động, sáng tạo, bứt phá, hoàn thành xuất sắc, toàn diện nhiệm vụ công tác
Submitted by on 7 May 2019
Tệp văn bản
Số hiệu văn bản
Số hiệu văn bản
74/HD-SNV
Ngày ban hành
Ngày ban hành
Tệp đính kèm
Attachment Size
Kem so 28 Ngay25.4QuydinhXDKH&chedoBC.rar 327.52 KB
The website encountered an unexpected error. Please try again later.
Error: Call to undefined method stdClass::getPathname() in _system_rebuild_module_data() (line 1042 of core/modules/system/system.module).