Skip to main content
Công chức, viên chức và người lao động Sở Nội vụ ra sức thi đua lập thành tích xuất sắc chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ công tác ngành Nội vụ năm 2020
Submitted by on 12 April 2019
Tệp văn bản
Số hiệu văn bản
Số hiệu văn bản
23/TB-BKHĐT
Ngày ban hành
Ngày ban hành