Skip to main content
Công chức, viên chức và người lao động Sở Nội vụ ra sức thi đua lập thành tích xuất sắc chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ công tác ngành Nội vụ năm 2020
Submitted by Tổng biên tập on 6 September 2018
Tệp văn bản
Số hiệu văn bản
Số hiệu văn bản
816/SNV-CCVC
Ngày ban hành
Ngày ban hành
Tệp đính kèm
Attachment Size
2.Kem_VanbanSNV.8.2018.xls 39 KB