Skip to main content
Công chức, viên chức và người lao động Sở Nội vụ ra sức thi đua lập thành tích xuất sắc chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ công tác ngành Nội vụ năm 2020

Liên hệ

Submitted by Ban biên tập Sở Nội Vụ on 19 January 2018

SỞ NỘI VỤ TỈNH LẠNG SƠN

Số 4, đường Quang Trung, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: 0205 3812 110 - Fax: 0205 3812 498

 

 

 

NGƯỜI PHÁT NGÔN VÀ CUNG CẤP THÔNG TIN CHO BÁO CHÍ

 

- Họ và tên: Nguyễn Khắc Phương;

- Chức vụ: Phó Giám đốc Sở Nội vụ;

- Điện thoại cơ quan: 02053 814 981;

- Email: nkphuong@langson.gov.vn.