Skip to main content
Công chức, viên chức và người lao động Sở Nội vụ ra sức thi đua lập thành tích xuất sắc chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ công tác ngành Nội vụ năm 2020

Cơ cấu tổ chức

Submitted by Ban biên tập Sở Nội Vụ on 19 January 2018

Lãnh đạo Sở Nội vụ

 

 

Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn

 

LÃNH ĐẠO SỞ NỘI VỤ TỈNH LẠNG SƠN

 

 

 

Giám đốc

Nguyễn Quốc Khánh

 

Phòng làm việc: 209

ĐTCQ: 0205 3788 886

Email: nqkhanh@langson.gov.vn

 

 

 

 

 

 

 

 

Phó Giám đốc

Nguyễn Khắc Phương

 

Phòng làm việc: 202

ĐTCQ: 0205 3811 843

Email: nkphuong@langson.gov.vn

 

Phó Giám đốc

Hoàng Thị Luân

 

Phòng làm việc: 311

ĐTCQ: 0205 3814 981

Email: htluan@langson.gov.vn