Skip to main content
Siết chặt kỷ cương, tăng cường trách nhiệm, quyết liệt hành động, tích cực, chủ động, sáng tạo, bứt phá, hoàn thành xuất sắc, toàn diện nhiệm vụ công tác
Submitted by on 12 September 2023
Tệp văn bản
Số hiệu văn bản
Số hiệu văn bản
78/TB-HĐTD
Ngày ban hành
Ngày ban hành