Skip to main content
Siết chặt kỷ cương, tăng cường trách nhiệm, quyết liệt hành động, tích cực, chủ động, sáng tạo, bứt phá, hoàn thành xuất sắc, toàn diện nhiệm vụ công tác năm 2021
Submitted by Ban biên tập Sở Nội Vụ on 24 July 2021
Tệp văn bản
Số hiệu văn bản
Số hiệu văn bản
93 /TB-HĐTD
Ngày ban hành
Ngày ban hành
Tệp đính kèm
Attachment Size
2_DS_Thong bao diem thi vong 02.22.7.xls 163.5 KB