Skip to main content
Công chức, viên chức và người lao động Sở Nội vụ ra sức thi đua lập thành tích xuất sắc chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ công tác ngành Nội vụ năm 2020
Submitted by on 29 April 2021
Tệp văn bản
Số hiệu văn bản
Số hiệu văn bản
849/QĐ-UBND
Ngày ban hành
Ngày ban hành
Tệp đính kèm