Skip to main content
Siết chặt kỷ cương, tăng cường trách nhiệm, quyết liệt hành động, tích cực, chủ động, sáng tạo, bứt phá, hoàn thành xuất sắc, toàn diện nhiệm vụ công tác năm 2021
Submitted by on 23 March 2021
Tệp văn bản
Số hiệu văn bản
Số hiệu văn bản
671/QĐ-UBND
Ngày ban hành
Ngày ban hành
Tệp đính kèm
Attachment Size
T3-PheduyetnhucauTDCC_2021.pdf 455.7 KB