Skip to main content
Công chức, viên chức và người lao động Sở Nội vụ ra sức thi đua lập thành tích xuất sắc chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ công tác ngành Nội vụ năm 2020
This block is broken or missing. You may be missing content or you might need to enable the original module.
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Thể loại văn bản Trích yếu
01/2011/TT-BTTTT 17/05/2018 Quyết định tạm thời Thông tư công bố danh mục tiêu chuẩn kỹ thuật về ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước