Skip to main content
Siết chặt kỷ cương, tăng cường trách nhiệm, quyết liệt hành động, tích cực, chủ động, sáng tạo, bứt phá, hoàn thành xuất sắc, toàn diện nhiệm vụ công tác
This block is broken or missing. You may be missing content or you might need to enable the original module.
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Thể loại văn bản Trích yếu
01/2011/TT-BTTTT 17/05/2018 Quyết định tạm thời Thông tư công bố danh mục tiêu chuẩn kỹ thuật về ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước