Skip to main content
Siết chặt kỷ cương, tăng cường trách nhiệm, quyết liệt hành động, tích cực, chủ động, sáng tạo, bứt phá, hoàn thành xuất sắc, toàn diện nhiệm vụ công tác năm 2021
Tin trong tỉnh

Cán bộ, công chức, viên chức Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn thi đua thực hiện văn hóa công sở

        Hưởng ứng phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Lạng Sơn thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019 - 2025 do UBND tỉnh phát động (Số 719/PĐ-UBND ngày 22/7/2019), từ năm 2019 đến nay các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh đã tích cực triển khai, hưởng ứng phong trào, tham gia đồng loạt và có những chuyển biến rõ rệt.

Tin trong tỉnh

Kiểm tra kỷ luật, kỷ cương hành chính và kiểm tra công tác cải cách hành chính tại huyện Cao Lộc

Thực hiện Kế hoạch số 39/KH-UBND ngày 05/02/2021 của UBND tỉnh về kiểm tra việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính năm 2021 và Kế hoạch số 40/KH-BCĐ ngày 27/4/2021 của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh về kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2021; c

Tin trong tỉnh

Sở Nội vụ dự lễ khởi công xây dựng nhà “Đại đoàn kết” năm 2021 tại huyện Bắc Sơn

Hưởng ứng phong trào thi đua “Lạng Sơn cùng cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” và triển khai Kế hoạch  thực hiện vận động, ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” và chương trình An sinh xã hội năm 2021; Công đoàn cơ sở Sở Nội vụ đã vận động đoàn viên công đoàn Sở Nội vụ hưởng ứng, ủng hộ kinh phí để phối hợp với cấp ủy, chính

Tin trong tỉnh

Kiểm tra việc chấp hành pháp luật về hội tại Hội Bảo trợ người khuyết tật và bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Lạng Sơn

Thực hiện Kế hoạch số 166/KH-UBND ngày 27/7/2021 của UBND tỉnh về kiểm tra việc chấp hành pháp luật về hội trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2021; ngày 25/8/2021, Đoàn kiểm tra liên ngành của tỉnh, do đồng chí Đường Ngọc Xuyên, Phó Giám đốc Sở Nội vụ làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Hội Bảo trợ người khuyết tật và Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Lạng Sơn để kiểm tra việc chấp hành pháp luật về h

Tin trong tỉnh

Kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2021 tại thành phố Lạng Sơn

Ngày 18/8/2021, Đoàn kiểm tra số 03 - Ban Chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở của tỉnh do đồng chí Dương Xuân Huyên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở của tỉnh làm Trưởng đoàn đã tổ chức kiểm tra thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại Thành ủy Lạng Sơn và 02 đơn vị cơ sở là xã Mai Pha và phư

Tin trong tỉnh

Hội nghị trực tuyến phân tích kết quả công bố Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính (SIPAS) và Chỉ số cải cách hành chính (PAR IDEX) năm 2020 của tỉnh Lạng Sơn

Sáng ngày 13/8/2021, UBND tỉnh tổ chức hội nghị trực tuyến 3 cấp (tỉnh, huyện, xã) phân tích kết quả công bố Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính (SIPAS) và Chỉ số cải cách hành chính (PAR IDEX) năm 2020 của tỉnh Lạng Sơn.

Tin trong tỉnh

Trung tâm Lưu trữ lịch sử tiếp tục triển khai công tác tu bổ tài liệu nền giấy

Thực hiện Chỉ thị 05/2007/CT-TTg ngày 02/3/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường bảo vệ và phát huy giá trị tài liệu lưu trữ; Hằng năm trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao, Trung tâm Lưu trữ lịch sử đã kiểm tra, rà soát các phông tài liệu lưu trữ hiện đang bảo quản

Tin trong tỉnh

Đảng ủy Sở Nội vụ tổ chức Hội nghị sinh hoạt chuyên đề: “Giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cải cách hành chính; cải thiện thứ hạng các chỉ số liên quan đến công tác cải cách hành chính của tỉnh Lạng Sơn và tại Sở Nội vụ”

Chiều ngày 27/7/2021, tại Hội trường tầng 4 Sở Nội vụ, Đảng ủy Sở tổ chức Hội nghị sinh hoạt chuyên đề: “Giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cải cách hành chính; cải thiện thứ hạng các chỉ số liên quan đến công tác cải cách hành chính của tỉnh Lạng Sơn và tại Sở Nội vụ”.

Tin trong tỉnh

Sở Nội vụ tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021 ngành Nội vụ tỉnh Lạng Sơn

Chiều ngày 14/7/2021, Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến với 11 phòng Nội vụ các huyện, thành phố về việc sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021 của ngành Nội vụ.

Tin trong tỉnh

Khảo sát tài liệu nộp lưu vào Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh Lạng Sơn

Thực hiện Kế hoạch số 26/KH-UBND ngày 24/01/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về thu thập tài liệu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021-2025 và Kế hoạch 113/KH-SNV ngày 04/6/2021 của Sở Nội vụ về thu thập tài liệu vào Trung tâm Lưu trữ lịch sử, Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn năm 2021.