Skip to main content
Siết chặt kỷ cương, tăng cường trách nhiệm, quyết liệt hành động, tích cực, chủ động, sáng tạo, bứt phá, hoàn thành xuất sắc, toàn diện nhiệm vụ công tác
Tin trong tỉnh

Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai xây dựng, quản lý vị trí việc làm trong cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập

Sáng ngày 08/12/2023, Văn phòng Chính phủ phối hợp với Bộ Nội vụ tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai xây dựng, quản lý vị trí việc làm trong cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập.

Tin trong tỉnh

Tổ chức nghiên cứu thực tế tại huyện Văn Lãng theo chương trình Lớp bồi bồi dưỡng về phát triển nông thôn bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới (lớp thứ tư) năm 2023 đối với cán bộ, công chức cấp xã

Theo chương trình của khóa bồi dưỡng về phát triển nông thôn bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới đối với cán bộ, công chức cấp xã, nhằm trang bị, củng cố thêm kiến thức cũng như kinh nghiệm thực tiễn cho các học viên trong công tác quản lý nhà nước và tổ chức triển khai các nhiệm vụ về phát triển kinh tế nông, lâm nghiệp tại cơ sở

Tin trong tỉnh

Sở Nội vụ tổ chức khóa bồi dưỡng về phát triển nông thôn bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới năm 2023 cho cán bộ, công chức cấp xã trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Ngày 27/11/2023, tại Hội trường Nhà khách Tỉnh ủy Lạng Sơn, Sở Nội vụ phối hợp với Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh, Đại học Thái Nguyên tổ chức khai mạc khóa bồi dưỡng về phát triển nông thôn bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới (lớp thứ ba và lớp thứ tư) năm 2023 cho c

Tin trong tỉnh

Đoàn Kiểm tra của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ làm việc tại tỉnh Lạng Sơn

Ngày 31/10/2023, Đoàn Kiểm tra của Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ do đồng chí Đỗ Quý Tiến, Phó Vụ trưởng Vụ cải cách hành chính, Bộ Nội vụ làm trưởng đoàn làm việc tại tỉnh Lạng Sơn. Thành viên đoàn có đại diện Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính, Văn phòng Chính phủ; lãnh đạo Vụ Chính quyền địa phương và công chức Vụ Cải cách hành chính, Bộ Nội vụ.

Tin trong tỉnh

Họp Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính tỉnh Lạng Sơn năm 2023

Sáng ngày 01/11/2023, Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức họp để đánh giá kết quả triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính 10 tháng đầu năm 2023, phương hướng nhiệm vụ 2 tháng cuối năm 2023 và rà soát, đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nâng cao các Chỉ số đánh giá tỉnh năm

Tin trong tỉnh

Tổ chức hội nghị đối thoại lấy ý kiến của đối tượng chịu sự tác động trực tiếp về dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định chức danh, chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố

Thực hiện Thông báo số 1061/TB-HĐND ngày 19/10/2023 của HĐND tỉnh và Công văn số 5185/VP-NC ngày 19/10/2023 của Văn phòng UBND tỉnh, Sở Nội vụ đã dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định chức danh, chế độ, chính sách đối với người hoạt động k

Tin trong tỉnh

Sở Nội vụ tổ chức khai mạc khóa Bồi dưỡng kiến thức Quản lý hành chính, quản lý kinh tế - xã hội chuyên sâu đối với đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp xã năm 2023

Sáng ngày 26/10/2023, tại Hội trường Trung tâm Điều dưỡng người có công tỉnh Lạng Sơn, Sở Nội vụ phối hợp với Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh, Đại học Thái Nguyên tổ chức khai khai mạc

Tin trong tỉnh

Đoàn Giám sát và phản biện xã hội của Ban Bí thư Trung ương Đoàn làm việc tại tỉnh Lạng Sơn

Chiều 25/10, Đoàn giám sát và phản biện xã hội của Ban Bí thư Trung ương đoàn do đồng chí Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư Trung ương đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương làm trưởng đoàn làm việc với UBND tỉnh về triển khai thực hiện Luật Thanh niên và chiến lược phát triển Thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030.

Tin trong tỉnh

Chi bộ Công chức, viên chức tổ chức lễ kết nạp đảng viên

Thực hiện Quyết định số 518-QĐ/ĐUK, ngày 26/9/2023 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Lạng Sơn về kết nạp đảng viên; Sau khi báo cáo và được sự đồng ý của Đảng ủy Sở Nội vụ, ngày 25/10/2023, Chi bộ Công chức, viên chức tổ chức Lễ kết nạp đảng viên cho quần chúng Lâm Lan Hương.

Tin trong tỉnh

Hội đồng tuyển dụng công chức tỉnh Lạng Sơn năm 2023 tổ chức khai mạc kỳ tuyển dụng công chức và thi vòng 1

Căn cứ Kế hoạch số145/KH-UBND ngày 30/6/2023 của UBND tỉnh về tuyển dụng công chức tỉnh Lạng Sơn năm 2023; ngày 21 tháng 10 năm 2023, Hội đồng tuyển dụng công chức tỉnh Lạng Sơn năm 2023 long trọng tổ chức khai mạc kỳ thi tuyển công chức tỉnh Lạng Sơn năm 2023. Tham dự Lễ khai mạc, có đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhâ

Tin trong tỉnh

Sở Nội vụ tổ chức khóa bồi dưỡng kiến thức về phát triển Công nghệ cao của Hàn Quốc trong nông nghiệp và lâm nghiệp thông minh năm 2023 tại Hàn Quốc

Thực hiện Quyết định số 135/QĐ-UBND ngày 20/01/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn về việc phê duyệt Đề án: Đào tạo, bồi dưỡng trung hạn, ngắn hạn tại nước ngoài đối với cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2020 - 2025, tầm nhìn 2030; Kế hoạ

Tin trong tỉnh

Sở Nội vụ phối hợp với Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị, Bộ Xây dựng tổ chức lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực, chuyển đổi nhận thức, tư duy cho đội ngũ cán bộ làm công tác xây dựng nông thôn mới năm 2023

Ngày 16-17/10/2023, Sở Nội vụ phối hợp với Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị, Bộ Xây dựng tổ chức khai mạc lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ nâng cao năng lực, chuyển đổi nhận thức, tư duy cho đội ngũ cá