Skip to main content
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
157/TB-SNV 09-08-2021 Thông báo về việc công bố “Đường dây nóng” tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp đối với các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn
794/SNV-VP 07-07-2021 Về việc hướng dẫn một số quy trình,thủ tục đề nghị, thanh toán chi ngân sách nhà nước
70/QĐ-SNV 29-03-2021 Về việc phân công công tác trong Lãnh đạo Sở Nội vụ
61/QĐ-SNV 23-03-2021 Quyết định về việc phê duyệt danh sách công chức, viên chức có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập lần đầu, năm 2021
39/KH-SNV 09-02-2021 Kế hoạch triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2021
37/QĐ-SNV 09-02-2021 Về việc ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ của cơ quan Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn
34/TB-SNV 04-02-2021 Thông báo lịch trực ngày nghỉ trong tháng 02/2021 của lãnh đạo Sở Nội vụ
17/PĐ-SNV 25-01-2021 Phát động phong trào thi đua phấn đấu hoàn thành xuất sắc, toàn diện nhiệm vụ công tác ngành Nội vụ tỉnh Lạng Sơn năm 2021
232/TB-SNV 28-12-2020 Thông báo Lịch trực ngày nghỉ Tết Dương lịch và các ngày nghỉ trong tháng 01/2021 của Sở Nội vụ
333/QĐ-SNV 03-11-2020 Quyết định về việc phân công công tác trong Lãnh đạo Sở Nội vụ
1213/SNV-VP 08-10-2020 Về việc phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị ngành Nội vụ giai đoạn 2020 - 2025
112/2020/NĐ-CP 18-09-2020 Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 của Chính phủ về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức
191/KH-SNV 11-08-2020 Kế hoạch triển khai, tổ chức các lớp bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã năm 2020
957/SNV-VP 10-08-2020 Về việc tuyên truyền truyền thống 75 năm ngành Nội vụ tỉnh Lạng Sơn (28/8/1945 - 28/8/2020)
173/TB-SNV 22-07-2020 Thông báo về việc thôi uỷ quyền điều hành hoạt động của Sở Nội vụ
171/TB-SNV 21-07-2020 Thông báo về việc uỷ quyền điều hành hoạt động của Sở Nội vụ
172/KH-SNV 21-07-2020 Kế hoạch tổ chức các hoạt động nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống ngành Tổ chức nhà nước (28/8/1945-28/8/2020)
122/KH-SNV 20-05-2020 Kế hoạch triển khai tuyên truyền, phổ biến các Luật được thông qua tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV
312/SNV-VP 20-03-2020 Về việc cử người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí
128/SNV-VP 12-02-2020 Về việc tăng cường công tác tuyên truyền phòng, chống bệnh dịch viêm phổi cấp do Corona virut mới
32/KH-SNV 05-02-2020 Kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm năm 2020 của Sở Nội vụ
03/KH-SNV 03-01-2020 Kế hoạch công tác thi đua, khen thưởng năm 2020
308/TB-SNV 13-12-2019 Thông báo Về việc giới thiệu chức danh và chữ ký Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn
280/TB-SNV 29-11-2019 Thông báo Lịch trực ngày nghỉ tháng 12 năm 2019 của Lãnh đạo Sở và Văn phòng Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn
278/TB-SNV 27-11-2019 Thông báo Danh sách công chức, viên chức, người lao động dự kiến đủ điều kiện, tiêu chuẩn xét nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ và việc cung cấp thông tin phục vụ xét nâng bậc lương trước thời hạn năm 2019
205/TB-SNV 26-09-2019 Thông báo Lịch trực ngày nghỉ tháng 10 năm 2019 của Lãnh đạo Sở và Văn phòng Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn
178/TB-SNV 10-09-2019 Thông báo về việc công bố đường dây nóng tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp đối với các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Sở Nội vụ
164/TB-SNV 27-08-2019 Lịch trực ngày nghỉ tháng 9 năm 2019 của Lãnh đạo Sở và Văn phòng Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn
773/TB-SNV 30-07-2019 Thông báo về việc sử dụng văn bản điện tử có chữ ký số trên trục liên thông
143/TB-SNV 26-07-2019 Thông báo lịch trực ngày nghỉ tháng 8 năm 2019 của Lãnh đạo Sở và Văn phòng Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn
131/TB-SNV 05-07-2019 Thông báo về việc ủy quyền điều hành hoạt động của Sở Nội vụ
126/TB-SNV 28-06-2019 Thông báo Lịch trực ngày nghỉ tháng 7 năm 2019 của Lãnh đạo Sở và Văn phòng Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn
125/TB-SNV 27-06-2019 Thông báo về việc tổ chức làm việc vào buổi sáng thứ Bảy hàng tuần để tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn
120/KH-SNV 21-06-2019 Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính và cải cách thủ tục hành chính đối với các phòng, đơn vị thuộc và trực thuộc Sở Nội vụ năm 2019
113/TB-SNV 14-06-2019 Thông báo về việc ủy quyền điều hành hoạt động của Sở Nội vụ
877/SNV-VP 30-08-2018 Về việc cử người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí
603/SNV-CCVC 20-06-2018 Về việc cử công chức, viên chức dự thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức hành chính năm 2018
586/SNV-CCVC 18-06-2018 Về việc báo cáo, thống kê số liệu cán bộ tại vùng dân tộc thiểu số và miền núi
529/SNV-CCVC 06-06-2018 Về việc báo cáo số lượng, danh sách công chức tăng, giảm năm 2018