Skip to main content
Siết chặt kỷ cương, tăng cường trách nhiệm, quyết liệt hành động, tích cực, chủ động, sáng tạo, bứt phá, hoàn thành xuất sắc, toàn diện nhiệm vụ công tác
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
151/TB-HĐXNBLTTH 08-12-2023 Thông báo kết quả xét nâng bậc lương trước thời hạn năm 2023 do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ
264/KH-SNV 05-12-2023 Kế hoạch thực hiện kê khai, công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập năm 2023 của công chức, viên chức thuộc Sở Nội vụ
258/TB-SNV 23-11-2023 Thông báo tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (Quý IV, năm 2023)
294QĐ-SNV 13-11-2023 Về việc phân công công tác trong Lãnh đạo Sở Nội vụ
214/QĐ-SNV 18-09-2023 Về việc phân công công tác trong Lãnh đạo Sở Nội vụ
1288/SNV-VP 21-08-2023 Về việc triển khai phát động đợt thi đua cao điểm đẩy mạnh thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử và số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính còn hiệu lực
158/QĐ-SNV 27-07-2023 Về việc ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ của cơ quan Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn
136/TB-SNV 30-06-2023 Thông báo điều chỉnh phân công công tác của các Phó Giám đốc Sở Nội vụ (từ ngày 02/7/2023 đến hết ngày 21/7/2023)
13-04-2023 Các Thông tư của Bộ Nội vụ hướng dẫn về quản lý Chứng chỉ hành nghề lưu trữ và hoạt động dịch vụ lưu trữ
66/TB-SNV 15-03-2023 Thông báo phổ biến, giáo dục pháp luật quý I năm 2023
53/QĐ-SNV 15-03-2023 Về việc phân công công tác trong Lãnh đạo Sở Nội vụ
61/PĐ-SNV 10-03-2023 Phát động phong trào thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng Kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn (15/6/1933 - 15/6/2023)
41/QĐ-SNV 10-03-2023 Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các phòng chuyên môn và tương đương thuộc Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn
28/QĐ-SNV 22-02-2023 Về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế chi tiêu nội bộ của cơ quan Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn
32/KH-SNV 07-02-2023 Kế hoạch triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2023
27/PĐ-SNV 02-02-2023 Phát động phong trào thi đua phấn đấu hoàn thành xuất sắc, toàn diện nhiệm vụ công tác ngành Nội vụ tỉnh Lạng Sơn năm 2023
06/QĐ-SNV 12-01-2023 Về việc ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ của cơ quan Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn
11/KH-SNV 11-01-2023 Kế hoạch về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hành chính, triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Sở Nội vụ năm 2023
235/TB-SNV 04-11-2022 Thông báo tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật quý IV, năm 2022
179/TB-SNV 29-08-2022 Lịch trực của Lãnh đạo Sở Nội vụ trong dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 02/9 năm 2022
106/KH-SNV 16-05-2022 Kế hoạch triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2022
349/SNV-VP 01-04-2022 Về việc thống nhất đầu mối thực hiện giao nộp hồ sơ, tài liệu vào Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh
59/QĐ-SNV 25-03-2022 Quyết định ban hành Quy chế văn hóa công sở và Quy tắc ứng xử của công chức, viên chức, người lao động tại Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn
21-03-2022 Tuyên truyền, triển khai, quán triệt các văn bản quy định về bảo vệ bí mật nhà nước
52/QĐ-SNV 17-03-2022 Quyết định về việc ban hành Quy chế làm việc của Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn
36/PĐ-SNV 10-02-2022 Phát động Phong trào thi đua phấn đấu hoàn thành xuất sắc, toàn diện nhiệm vụ công tác ngành Nội vụ tỉnh Lạng Sơn năm 2022
30/TB-SNV 28-01-2022 Về lịch trực Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 của Lãnh đạo Sở Nội vụ
18/QĐ-SNV 24-01-2022 Quyết định về việc phân công công tác trong Lãnh đạo Sở Nội vụ
266/TB-SNV 29-12-2021 Thông báo về việc nghỉ Tết Dương lịch năm 2022
1653/SNV-VP 22-12-2021 Về việc thực hiện chế độ báo cáo thống kê định kỳ công tác văn thư, lưu trữ và tài liệu lưu trữ năm 2021
222/KH-SNV 29-10-2021 Thực hiện kê khai, công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập năm 2021 của công chức, viên chức thuộc Sở Nội vụ
157/TB-SNV 09-08-2021 Thông báo về việc công bố “Đường dây nóng” tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp đối với các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn
794/SNV-VP 07-07-2021 Về việc hướng dẫn một số quy trình,thủ tục đề nghị, thanh toán chi ngân sách nhà nước
70/QĐ-SNV 29-03-2021 Về việc phân công công tác trong Lãnh đạo Sở Nội vụ
61/QĐ-SNV 23-03-2021 Quyết định về việc phê duyệt danh sách công chức, viên chức có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập lần đầu, năm 2021
39/KH-SNV 09-02-2021 Kế hoạch triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2021
37/QĐ-SNV 09-02-2021 Về việc ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ của cơ quan Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn
34/TB-SNV 04-02-2021 Thông báo lịch trực ngày nghỉ trong tháng 02/2021 của lãnh đạo Sở Nội vụ
17/PĐ-SNV 25-01-2021 Phát động phong trào thi đua phấn đấu hoàn thành xuất sắc, toàn diện nhiệm vụ công tác ngành Nội vụ tỉnh Lạng Sơn năm 2021
232/TB-SNV 28-12-2020 Thông báo Lịch trực ngày nghỉ Tết Dương lịch và các ngày nghỉ trong tháng 01/2021 của Sở Nội vụ
333/QĐ-SNV 03-11-2020 Quyết định về việc phân công công tác trong Lãnh đạo Sở Nội vụ
1213/SNV-VP 08-10-2020 Về việc phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị ngành Nội vụ giai đoạn 2020 - 2025
112/2020/NĐ-CP 18-09-2020 Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 của Chính phủ về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức
191/KH-SNV 11-08-2020 Kế hoạch triển khai, tổ chức các lớp bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã năm 2020
957/SNV-VP 10-08-2020 Về việc tuyên truyền truyền thống 75 năm ngành Nội vụ tỉnh Lạng Sơn (28/8/1945 - 28/8/2020)
173/TB-SNV 22-07-2020 Thông báo về việc thôi uỷ quyền điều hành hoạt động của Sở Nội vụ
171/TB-SNV 21-07-2020 Thông báo về việc uỷ quyền điều hành hoạt động của Sở Nội vụ
172/KH-SNV 21-07-2020 Kế hoạch tổ chức các hoạt động nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống ngành Tổ chức nhà nước (28/8/1945-28/8/2020)
122/KH-SNV 20-05-2020 Kế hoạch triển khai tuyên truyền, phổ biến các Luật được thông qua tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV
312/SNV-VP 20-03-2020 Về việc cử người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí
128/SNV-VP 12-02-2020 Về việc tăng cường công tác tuyên truyền phòng, chống bệnh dịch viêm phổi cấp do Corona virut mới
32/KH-SNV 05-02-2020 Kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm năm 2020 của Sở Nội vụ
03/KH-SNV 03-01-2020 Kế hoạch công tác thi đua, khen thưởng năm 2020
308/TB-SNV 13-12-2019 Thông báo Về việc giới thiệu chức danh và chữ ký Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn
280/TB-SNV 29-11-2019 Thông báo Lịch trực ngày nghỉ tháng 12 năm 2019 của Lãnh đạo Sở và Văn phòng Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn
278/TB-SNV 27-11-2019 Thông báo Danh sách công chức, viên chức, người lao động dự kiến đủ điều kiện, tiêu chuẩn xét nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ và việc cung cấp thông tin phục vụ xét nâng bậc lương trước thời hạn năm 2019
205/TB-SNV 26-09-2019 Thông báo Lịch trực ngày nghỉ tháng 10 năm 2019 của Lãnh đạo Sở và Văn phòng Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn
178/TB-SNV 10-09-2019 Thông báo về việc công bố đường dây nóng tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp đối với các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Sở Nội vụ
164/TB-SNV 27-08-2019 Lịch trực ngày nghỉ tháng 9 năm 2019 của Lãnh đạo Sở và Văn phòng Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn
773/TB-SNV 30-07-2019 Thông báo về việc sử dụng văn bản điện tử có chữ ký số trên trục liên thông
143/TB-SNV 26-07-2019 Thông báo lịch trực ngày nghỉ tháng 8 năm 2019 của Lãnh đạo Sở và Văn phòng Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn
131/TB-SNV 05-07-2019 Thông báo về việc ủy quyền điều hành hoạt động của Sở Nội vụ
126/TB-SNV 28-06-2019 Thông báo Lịch trực ngày nghỉ tháng 7 năm 2019 của Lãnh đạo Sở và Văn phòng Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn
125/TB-SNV 27-06-2019 Thông báo về việc tổ chức làm việc vào buổi sáng thứ Bảy hàng tuần để tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn
120/KH-SNV 21-06-2019 Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính và cải cách thủ tục hành chính đối với các phòng, đơn vị thuộc và trực thuộc Sở Nội vụ năm 2019
113/TB-SNV 14-06-2019 Thông báo về việc ủy quyền điều hành hoạt động của Sở Nội vụ
877/SNV-VP 30-08-2018 Về việc cử người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí
603/SNV-CCVC 20-06-2018 Về việc cử công chức, viên chức dự thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức hành chính năm 2018
586/SNV-CCVC 18-06-2018 Về việc báo cáo, thống kê số liệu cán bộ tại vùng dân tộc thiểu số và miền núi
529/SNV-CCVC 06-06-2018 Về việc báo cáo số lượng, danh sách công chức tăng, giảm năm 2018