Skip to main content
Siết chặt kỷ cương, tăng cường trách nhiệm, quyết liệt hành động, tích cực, chủ động, sáng tạo, bứt phá, hoàn thành xuất sắc, toàn diện nhiệm vụ công tác năm 2021
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
170/TB-SNV 20-07-2020 Thông báo về tình hình tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển kỳ thi tuyển dụng công chức năm 2020 tại Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn (đến hết ngày 17/7/2020)
168/TB-SNV 16-07-2020 Thông báo về việc kéo dài thời gian tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển kỳ thi tuyển dụng công chức năm 2020 tại Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn
159/TB-SNV 13-07-2020 Thông báo về tình hình tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển kỳ thi tuyển dụng công chức năm 2020 tại Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn
156/TB-SNV 06-07-2020 Thông báo về tình hình tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển kỳ thi tuyển dụng công chức năm 2020 tại Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn
151/TB-SNV 29-06-2020 Thông báo về tình hình tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển kỳ thi tuyển dụng công chức năm 2020 tại Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn
150/TB-SNV 26-06-2020 Thông báo lịch trực ngày nghỉ tháng 7 năm 2020 của Lãnh đạo Sở và Văn phòng Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn
141/TB-SNV 16-06-2020 Về địa điểm, thời gian, công chức tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển kỳ thi tuyển dụng công chức năm 2020 tại Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn
743/SNV-CCVC 15-06-2020 Về việc tiếp nhận, tổng hợp phiếu đăng ký dự tuyển công chức năm 2020
317/TB-UBND 12-06-2020 Thông báo về việc tuyển dụng công chức năm 2020
123/TB-SNV 26-05-2020 Thông báo Lịch trực ngày nghỉ tháng 6 năm 2020 của Lãnh đạo Sở và Văn phòng Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn
792/QĐ-UBND 06-05-2020 Quyết định về việc phê duyệt nhu cầu tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc các sở, ngành năm 2020
791/QĐ-UBND 06-05-2020 Quyết định về việc phê duyệt nhu cầu tuyển dụng công chức của các cơ quan, đơn vị và người làm việc tại các Hội có tính chất đặc thù năm 2020
104/TB-SNV 27-04-2020 Thông báo Lịch trực ngày nghỉ, ngày Lễ tháng 5 năm 2020 của Lãnh đạo Sở và Văn phòng Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn
91/TB-SNV 06-04-2020 Thông báo thay đổi về cơ cấu tổ chức các phòng, đơn vị thuộc, trực thuộc Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn
88/TB-SNV 01-04-2020 Thông báo lịch trực, làm việc tại cơ quan Sở Nội vụ (trong thời gian 15 ngày thực hiện cách ly toàn xã hội theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Uỷ ban nhân dân tỉnh)
377/SNV-VP 01-04-2020 Về việc tăng cường thực hiện nộp hồ sơ và nhận kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ công trực tuyến, dịch vụ bưu chính công ích
84/TB-SNV 31-03-2020 Thông báo về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19
82/TB-SNV 30-03-2020 Thông báo Lịch trực ngày nghỉ tháng 4 năm 2020 của Lãnh đạo Sở và Văn phòng Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn
20/TB-HĐTNN 09-03-2020 Số báo danh, phòng thi, địa điểm, thời gian thi vòng 02 kỳ thi nâng ngạch công chức lên chuyên viên chính tỉnh Lạng Sơn năm 2019
16 /TB-HĐTNN 14-02-2020 Thông báo Thời gian, địa điểm tổ chức thi (vòng 01), số báo danh, phòng thi, ca thi kỳ thi nâng ngạch công chức lên chuyên viên chính tỉnh Lạng Sơn năm 2019
08/TB-HĐTNN 14-01-2020 Danh mục tài liệu ôn tập và thu phí dự thi kỳ thi nâng ngạch công chức lên ngạch chuyên viên chính tỉnh Lạng Sơn năm 2019
1317/SNV-CCVC 17-12-2019 Về việc báo cáo, thống kê số liệu liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở Nội vụ
1292/SNV-CCVC 11-12-2019 Báo cáo kết quả đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2019
275/TB-SNV 26-11-2019 Thông báo Kết quả chấm phúc khảo kỳ thi tuyển công chức năm 2019
232/TB-SNV 29-10-2019 Thông báo lịch trực ngày nghỉ tháng 11 năm 2019 của Lãnh đạo Sở và Văn phòng Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn
199/HD-SNV 26-09-2019 Việc bổ nhiệm, xếp lương chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp
202/QĐ-SNV 19-09-2019 Quyết định về việc ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ của cơ quan Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn
188/TB-SNV 19-09-2019 Về việc bổ sung tài liệu trong hồ sơ và nộp lệ phí dự xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế từ hạng IV lên hạng III tỉnh Lạng Sơn năm 2019
928/SNV-CCVC 10-09-2019 Thông báo thời gian, địa điểm tổ chức thi tuyển sinh đào tạo cao học năm 2019 của Trường Đại học Kinh tế quốc dân.
83/TB- HĐKTSH 09-09-2019 Thông báo Kết quả điểm kiểm tra, sát hạch các trường hợp tiếp nhận không qua thi tuyển vào công chức năm 2019
84/TB-HĐTT 09-09-2019 Thông báo về việc chuyển nguyện vọng thi tuyển công chức năm 2019 đối với vị trí việc làm đã hết chỉ tiêu tuyển dụng do có thí sinh trúng tuyển trong kỳ kiểm tra, sát hạch tiếp nhận không qua thi tuyển vào công chức năm 2019
76/TB-HĐTT 04-09-2019 Thông báo thời gian, địa điểm, hình thức tổ chức thi tuyển công chức năm 2019 (vòng 1)
72/TB-HĐTT 30-08-2019 Thời gian, địa điểm tổ chức hướng dẫn làm bài thi, nộp lệ phí thi tuyển công chức năm 2019
70/TB-HĐKTSH 28-08-2019 Điều chỉnh thời gian kiểm tra, sát hạch các trường hợp tiếp nhận không qua thi tuyển vào công chức năm 2019
66/TB-HĐKTSH 23-08-2019 Thông báo tài liệu ôn tập, thời gian, địa điểm, hình thức kiểm tra, sát hạch các trường hợp tiếp nhận không qua thi tuyển vào công chức năm 2019
1630/QĐ-UBND 22-08-2019 Quyết định về hình thức, nội dung sát hạch đối với trường hợp tiếp nhận không qua thi tuyển vào công chức năm 2019
474/TB-UBND 16-08-2019 Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi; thí sinh thuộc đối tượng tiếp nhận không qua thi tuyển vào công chức; thí sinh không đủ điều kiện dự thi công chức năm 2019 tỉnh Lạng Sơn
62/TB-HĐTT 13-08-2019 Thông báo Tài liệu ôn tập thi công chức năm 2019 (Vòng 1)
737/SNV-CCVC 19-07-2019 Về việc báo cáo thống kê và quản lý hồ sơ viên chức
135/TB-SNV 15-07-2019 Thông báo tình hình tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển công chức năm 2019 (Tính đến ngày 12/7/2019)
129/TB-SNV 04-07-2019 Thông báo về việc bổ sung ngành học phù hợp với vị trí việc làm theo nhu cầu tuyển dụng công chức của Sở Nội vụ
650/SNV-CCVC 21-06-2019 Về việc đăng ký bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên Trung học phổ thông năm 2019
118/TB-SNV 20-06-2019 Thông báo về địa điểm, thời gian, công chức tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển kỳ thi tuyển dụng công chức năm 2019
634/SNV-CCVC 18-06-2019 Công văn về việc tiếp nhận, tổng hợp phiếu đăng ký dự tuyển công chức năm 2019
332/TB-UBND 14-06-2019 Thông báo tuyển dụng công chức năm 2019
616/SNV-CCVC 14-06-2019 Về việc tổ chức tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Lạng Sơn năm 2019
973/QĐ-UBND 29-05-2019 Về việc phê duyệt nhu cầu tuyển dụng công chức các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, người làm việc tại các Hội có tính chất đặc thù năm 2019
102/TB-SNV 28-05-2019 Thông báo giới thiệu chức danh và chữ ký của Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn
536/SNV-CCVC 24-05-2019 Công văn về việc nộp hồ sơ xét thăng hạng giáo viên mầm non hạng III, hạng II; giáo viên THCS hạng II năm 2019
98/HD-SNV 24-05-2019 Hướng dẫn Việc bổ nhiệm, xếp lương nhân viên thiết bị, thí nghiệm trong các trường trung học và trường chuyên biệt công lập
99/KH-UBND 23-05-2019 Kế hoạch tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non hạng III, hạng II; giáo viên trung học cơ sở hạng II năm 2019
29 /TB-HĐTNN 26-04-2019 Về việc phổ biến nội quy, quy chế thi, hướng dẫn cách làm bài thi kỳ thi nâng ngạch công chức lên chuyên viên chính tỉnh Lạng Sơn năm 2018
23/TB-HĐTNN 16-04-2019 Thông báo thời gian, địa điểm tổ chức thi, số báo danh, phòng thi kỳ thi nâng ngạch công chức lên chuyên viên chính tỉnh Lạng Sơn năm 2018
23/TB-BKHĐT 03-04-2019 Thông báo tuyển dụng công chức năm 2019 của Tổng cục Thống kê
15/TB-HĐTNN 26-03-2019 Thông báo Danh mục tài liệu tham khảo và thu phí dự thi nâng ngạch công chức chuyên viên chính tỉnh Lạng Sơn năm 2018
50/TB-SNV 15-03-2019 Thông báo về việc ủy quyền điều hành hoạt động của Sở Nội vụ
42/TB-SNV 08-03-2019 Thông báo Lịch trực ngày nghỉ tháng 03 năm 2019 của Lãnh đạo Sở và Văn phòng Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn
16/TB-SNV 17-01-2019 Thông báo việc thực hiện tiếp nhận và trả kết quả tại TT PVHCC tỉnh đối với các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn
15-01-2019 Tài liệu Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019 ngành Nội vụ tỉnh Lạng Sơn
07/GM-SNV 10-01-2019 Giấy mời dự Hội nghị trực tuyến tổng kết năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019 ngành Nội vụ
74/QĐ-BXDNHĐT 06-12-2018 Quyết định về việc ban hành nội dung ôn tập thi tuyển công chức cấp xã năm 2018 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
58/TB-HĐTNN 06-12-2018 Thông báo Kết quả điểm thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức hành chính lên ngạch chuyên viên và tương đương
283/HD-SNV 29-11-2018 Hướng dẫn về tổ chức đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ, công chức cấp xã năm 2018
284/TB-SNV 29-11-2018 Thông báo lịch trực ngày nghỉ tháng 12 năm 2018 của Lãnh đạo Sở và Văn phòng Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn
71/TB-HĐTNN 20-11-2018 Thông báo thời gian, địa điểm tổ chức thi, số báo danh, ca thi, phòng thi, câu hỏi ôn tập thi trắc nghiệm kỳ thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức hành chính năm 2018
336/QĐ-SNV 07-11-2018 Quyết định về việc phê duyệt danh sách công chức, viên chức có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập năm 2018
259/TB-SNV 02-11-2018 Thông báo giới thiệu chức danh và chữ ký của Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn
253/TB-SNV 30-10-2018 Thông báo lịch trực ngày nghỉ tháng 11 năm 2018 của Lãnh đạo Sở và Văn phòng Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn
225/TB-SNV 02-10-2018 Thông báo lịch trực ngày nghỉ tháng 10 năm 2018 của Lãnh đạo Sở và Văn phòng Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn
205/TB-SNV 31-08-2018 Thông báo lịch trực ngày nghỉ tháng 9 năm 2018 của Lãnh đạo Sở và Văn phòng Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn
178/TB-SNV 31-07-2018 Thông báo lịch trực ngày nghỉ tháng 8 năm 2018 của Lãnh đạo Sở và Văn phòng Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn
155/TB-SNV 29-06-2018 Lịch trực ngày nghỉ tháng 7 năm 2018 của Lãnh đạo Sở và Văn phòng Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn
119/TB-SNV 30-05-2018 Thông báo lịch trực ngày nghỉ tháng 6 năm 2018 của Lãnh đạo Sở và Văn phòng Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn
121/TB-SNV 30-05-2018 Thông báo cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 đối với các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn
956/QĐ-UBND 25-05-2018 Về việc phê duyệt kết quả trúng tuyển kỳ thi tuyển công chức năm 2017
92/TB-SNV 26-04-2018 Thông báo về việc ủy quyền điều hành hoạt động của Sở Nội vụ
90/TB-SNV 26-04-2018 Lịch trực ngày nghỉ tháng 5 năm 2018 của Lãnh đạo Sở và Văn phòng Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn
67/TB-SNV 04-04-2018 Thông báo lịch trực ngày nghỉ tháng 4 năm 2018 của Lãnh đạo Sở và Văn phòng Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn
61/TB-SNV 26-03-2018 Thông báo về việc uỷ quyền điều hành hoạt động của Sở Nội vụ
45/TB-SNV 27-02-2018 Thông báo về lịch trực ngày nghỉ tháng 3 năm 2018 của Lãnh đạo Sở và Văn phòng Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn
32/PĐ-SNV 05-02-2018 Phát động phong trào thi đua phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2018
21/TB-SNV 29-01-2018 Thông báo lịch trực ngày nghỉ tháng 02 năm 2018 của Lãnh đạo Sở và Văn phòng Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn
04/TB-SNV 05-01-2018 Thông báo lịch trực ngày nghỉ tháng 01 năm 2018 của Lãnh đạo Sở và Văn phòng Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn
325/KH-SNV 08-12-2017 Kế hoạch về công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập năm 2017 của công chức, viên chức thuộc Sở Nội vụ có nghĩa vụ kê khai
312/TB-SNV 30-11-2017 Thông báo danh sách công chức, viên chức, người lao động dự kiến đủ điều kiện, tiêu chuẩn xét nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ và việc cung cấp thông tin phục vụ xét nâng bậc l
290/QĐ-SNV 22-11-2017 Quyết định về việc phê duyệt danh sách công chức, viên chức có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập năm 2017
296/TB-SNV 16-11-2017 Thông báo kết quả điểm xét tuyển và dự kiến người trúng tuyển kỳ xét tuyển viên chức vào Chi cục Văn thư - Lưu trữ trực thuộc Sở Nội vụ năm 2017
87/TB-HĐKTSH 03-11-2017 Thông báo về kết quả điểm kiểm tra, sát hạch đối với trường hợp xét tuyển đặc cách viên chức vào Chi cục Văn thư - Lưu trữ trực thuộc Sở Nội vụ năm 2017
275/TB-SNV 27-10-2017 Thông báo về việc ủy quyền điều hành hoạt động của Sở Nội vụ
80a/TB-BKTSH 26-10-2017 Thông báo về việc kiểm tra, sát hạch thí sinh dự xét tuyển viên chức năm 2017
75/TB-HĐKTSH 20-10-2017 Thông báo về việc thay đổi thời gian kiểm tra, sát hạch đối với thí sinh dự xét tuyển đặc cách viên chức năm 2017
66/TB-HĐKTSH 13-10-2017 Thông báo về việc kiểm tra, sát hạch thí sinh dự xét tuyển đặc cách viên chức năm 2017
58/TB-HĐTD 09-10-2017 Thông báo nội dung tài liệu ôn tập cho các thí sinh đủ điều kiện, tham dự kỳ xét tuyển viên chức tại Chi cục Văn thư - Lưu trữ trực thuộc Sở Nội vụ
259/TB-SNV 08-10-2017 Thông báo Danh sách thí sinh đủ điều kiện, không đủ điều kiện; thí sinh đủ điều kiện xét tuyển đặc cách dự tuyển viên chức vào Chi cục Văn thư - Lưu trữ trực thuộc Sở Nội vụ năm 2017
252/TB-SNV 29-09-2017 Thông báo Danh sách thí sinh đăng ký dự tuyển viên chức sự nghiệp năm 2017 tại Chi cục Văn thư - Lưu trữ trực thuộc Sở Nội vụ
219/QĐ-SNV 27-09-2017 Quyết định ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm chống lãng phí giai đoạn 2016-2020 của Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn
959/SNV-VP 25-09-2017 Về việc thông báo người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của cơ quan Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn
247/TB-SNV 22-09-2017 Thông báo về Danh sách thí sinh đăng ký dự tuyển viên chức sự nghiệp năm 2017 tại Chi cục Văn thư - Lưu trữ trực thuộc Sở Nội vụ
237/TB-SNV 15-09-2017 Thông báo về Danh sách thí sinh đăng ký dự tuyển viên chức sự nghiệp năm 2017 tại Chi cục Văn thư - Lưu trữ trực thuộc Sở Nội vụ
227/TB-SNV 31-08-2017 Thông báo về tuyển dụng viên chức Sở Nội vụ năm 2017