Skip to main content
Công chức, viên chức và người lao động Sở Nội vụ ra sức thi đua lập thành tích xuất sắc chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ công tác ngành Nội vụ năm 2020
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
16/TB-SNV 17-01-2019 Thông báo việc thực hiện tiếp nhận và trả kết quả tại TT PVHCC tỉnh đối với các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn
15-01-2019 Tài liệu Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019 ngành Nội vụ tỉnh Lạng Sơn
07/GM-SNV 10-01-2019 Giấy mời dự Hội nghị trực tuyến tổng kết năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019 ngành Nội vụ
58/TB-HĐTNN 06-12-2018 Thông báo Kết quả điểm thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức hành chính lên ngạch chuyên viên và tương đương
74/QĐ-BXDNHĐT 06-12-2018 Quyết định về việc ban hành nội dung ôn tập thi tuyển công chức cấp xã năm 2018 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
283/HD-SNV 29-11-2018 Hướng dẫn về tổ chức đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ, công chức cấp xã năm 2018
284/TB-SNV 29-11-2018 Thông báo lịch trực ngày nghỉ tháng 12 năm 2018 của Lãnh đạo Sở và Văn phòng Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn
71/TB-HĐTNN 20-11-2018 Thông báo thời gian, địa điểm tổ chức thi, số báo danh, ca thi, phòng thi, câu hỏi ôn tập thi trắc nghiệm kỳ thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức hành chính năm 2018
336/QĐ-SNV 07-11-2018 Quyết định về việc phê duyệt danh sách công chức, viên chức có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập năm 2018
259/TB-SNV 02-11-2018 Thông báo giới thiệu chức danh và chữ ký của Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn
253/TB-SNV 30-10-2018 Thông báo lịch trực ngày nghỉ tháng 11 năm 2018 của Lãnh đạo Sở và Văn phòng Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn
225/TB-SNV 02-10-2018 Thông báo lịch trực ngày nghỉ tháng 10 năm 2018 của Lãnh đạo Sở và Văn phòng Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn
205/TB-SNV 31-08-2018 Thông báo lịch trực ngày nghỉ tháng 9 năm 2018 của Lãnh đạo Sở và Văn phòng Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn
178/TB-SNV 31-07-2018 Thông báo lịch trực ngày nghỉ tháng 8 năm 2018 của Lãnh đạo Sở và Văn phòng Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn
155/TB-SNV 29-06-2018 Lịch trực ngày nghỉ tháng 7 năm 2018 của Lãnh đạo Sở và Văn phòng Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn
119/TB-SNV 30-05-2018 Thông báo lịch trực ngày nghỉ tháng 6 năm 2018 của Lãnh đạo Sở và Văn phòng Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn
121/TB-SNV 30-05-2018 Thông báo cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 đối với các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn
956/QĐ-UBND 25-05-2018 Về việc phê duyệt kết quả trúng tuyển kỳ thi tuyển công chức năm 2017
90/TB-SNV 26-04-2018 Lịch trực ngày nghỉ tháng 5 năm 2018 của Lãnh đạo Sở và Văn phòng Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn
92/TB-SNV 26-04-2018 Thông báo về việc ủy quyền điều hành hoạt động của Sở Nội vụ
67/TB-SNV 04-04-2018 Thông báo lịch trực ngày nghỉ tháng 4 năm 2018 của Lãnh đạo Sở và Văn phòng Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn
61/TB-SNV 26-03-2018 Thông báo về việc uỷ quyền điều hành hoạt động của Sở Nội vụ
45/TB-SNV 27-02-2018 Thông báo về lịch trực ngày nghỉ tháng 3 năm 2018 của Lãnh đạo Sở và Văn phòng Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn
32/PĐ-SNV 05-02-2018 Phát động phong trào thi đua phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2018
21/TB-SNV 29-01-2018 Thông báo lịch trực ngày nghỉ tháng 02 năm 2018 của Lãnh đạo Sở và Văn phòng Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn
04/TB-SNV 05-01-2018 Thông báo lịch trực ngày nghỉ tháng 01 năm 2018 của Lãnh đạo Sở và Văn phòng Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn
325/KH-SNV 08-12-2017 Kế hoạch về công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập năm 2017 của công chức, viên chức thuộc Sở Nội vụ có nghĩa vụ kê khai
312/TB-SNV 30-11-2017 Thông báo danh sách công chức, viên chức, người lao động dự kiến đủ điều kiện, tiêu chuẩn xét nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ và việc cung cấp thông tin phục vụ xét nâng bậc l
290/QĐ-SNV 22-11-2017 Quyết định về việc phê duyệt danh sách công chức, viên chức có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập năm 2017
296/TB-SNV 16-11-2017 Thông báo kết quả điểm xét tuyển và dự kiến người trúng tuyển kỳ xét tuyển viên chức vào Chi cục Văn thư - Lưu trữ trực thuộc Sở Nội vụ năm 2017
87/TB-HĐKTSH 03-11-2017 Thông báo về kết quả điểm kiểm tra, sát hạch đối với trường hợp xét tuyển đặc cách viên chức vào Chi cục Văn thư - Lưu trữ trực thuộc Sở Nội vụ năm 2017
275/TB-SNV 27-10-2017 Thông báo về việc ủy quyền điều hành hoạt động của Sở Nội vụ
80a/TB-BKTSH 26-10-2017 Thông báo về việc kiểm tra, sát hạch thí sinh dự xét tuyển viên chức năm 2017
75/TB-HĐKTSH 20-10-2017 Thông báo về việc thay đổi thời gian kiểm tra, sát hạch đối với thí sinh dự xét tuyển đặc cách viên chức năm 2017
66/TB-HĐKTSH 13-10-2017 Thông báo về việc kiểm tra, sát hạch thí sinh dự xét tuyển đặc cách viên chức năm 2017
58/TB-HĐTD 09-10-2017 Thông báo nội dung tài liệu ôn tập cho các thí sinh đủ điều kiện, tham dự kỳ xét tuyển viên chức tại Chi cục Văn thư - Lưu trữ trực thuộc Sở Nội vụ
259/TB-SNV 08-10-2017 Thông báo Danh sách thí sinh đủ điều kiện, không đủ điều kiện; thí sinh đủ điều kiện xét tuyển đặc cách dự tuyển viên chức vào Chi cục Văn thư - Lưu trữ trực thuộc Sở Nội vụ năm 2017
252/TB-SNV 29-09-2017 Thông báo Danh sách thí sinh đăng ký dự tuyển viên chức sự nghiệp năm 2017 tại Chi cục Văn thư - Lưu trữ trực thuộc Sở Nội vụ
219/QĐ-SNV 27-09-2017 Quyết định ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm chống lãng phí giai đoạn 2016-2020 của Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn
959/SNV-VP 25-09-2017 Về việc thông báo người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của cơ quan Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn
247/TB-SNV 22-09-2017 Thông báo về Danh sách thí sinh đăng ký dự tuyển viên chức sự nghiệp năm 2017 tại Chi cục Văn thư - Lưu trữ trực thuộc Sở Nội vụ
237/TB-SNV 15-09-2017 Thông báo về Danh sách thí sinh đăng ký dự tuyển viên chức sự nghiệp năm 2017 tại Chi cục Văn thư - Lưu trữ trực thuộc Sở Nội vụ
227/TB-SNV 31-08-2017 Thông báo về tuyển dụng viên chức Sở Nội vụ năm 2017
165/TB-SNV ngày 12/6/2017 12-06-2017 Thông báo về giới thiệu chức danh và chữ ký Chi cục trưởng Chi cục Văn thư - Lưu trữ trực thuộc Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn
105/TB-SNV 28-04-2017 Thông báo về việc ủy quyền điều hành hoạt động của Sở Nội vụ
44/PĐ-SNV 22-02-2017 Phát động về thi đua yêu nước phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2017
324/TB-SNV ngày 08/12/2016 của Sở Nội vụ 08-12-2016 Thông báo về danh sách công chức, viên chức, người lao động dự kiến đủ điều kiện, tiêu chuẩn xét nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ và việc cung cấp thông tin phục
461/QĐ-SNV 31-10-2016 Quyết định về việc phê duyệt danh sách công chức, viên chức có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập năm 2016
63/KH-SNV 15-04-2016 Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình hành động phòng, chống mua bán người giai đoạn 2016-2020
281/PĐ-SNV 01-04-2016 Phát động phong trào thi đua thực hiện tốt Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021
28/KH-SNV 10-03-2016 Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm Ngày nước thế giới năm 2016
41/QĐ-SNV 01-03-2016 Quyết định về việc thành lập Tổ chuyên viên của Sở Nội vụ về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 trên địa bàn tỉnh
22/KH-SNV 25-02-2016 Kế hoạch về phòng chống các hành vi sai phạm về pháo gắn với thực hiện Pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ năm 2016
248/TB-SNV 07-12-2015 Thông báo về việc Ủy quyền điều hành hoạt động của Sở Nội vụ
232/KH-SNV 26-11-2015 Kế hoạch về công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập năm 2015 của công chức, viên chức thuộc Sở Nội vụ có nghĩa vụ kê khai
266/QĐ-SNV 09-11-2015 Quyết định về việc phê duyệt danh sách công chức, viên chức có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập năm 2015
129/KH-SNV 09-07-2015 Kế hoạch tổ chức Giải thể thao ngành Nội vụ Lạng Sơn chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống ngành Tổ chức nhà nước 28/8/1945 - 28/8/2015
107/KH-SNV 15-06-2015 Kế hoạch tổ chức các hoạt động nhân kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống ngành Tổ chức nhà nước (28/8/1945 - 28/8/2015)
247/TB-SNV ngày 04/12/2015 của Sở Nội vụ 12-04-2015 Thông báo về Danh sách công chức, viên chức, người lao động dự kiến đủ điều kiện, tiêu chuẩn xét nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ và việc cung cấp thông tin phục
226/PĐ-SNV 15-10-2014 Phát động về đợt thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2015-2020 và Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Lạng Sơn lần thứ IV
194/PĐ-SNV 15-09-2014 Phát động về Phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2014), 25 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2014)
156/KH-SNV 23-07-2014 Kế hoạch tổ chức các hoạt động nhân dịp kỷ niệm 67 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2014)
139/KH-SNV 30-06-2014 Kế hoạch phát động phong trào thi đua đặc biệt hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống ngành Tổ chức nhà nước (28/8/1945-28/8/2015)
483/SNV-VP 11-06-2014 Về việc báo cáo kết quả công tác chuẩn bị cho hội nghị giao ban ngành nội vụ 6 tháng đầu năm
69/KH-SNV 10-04-2014 Kế hoạch triển khai “Tháng hành động vì chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm” năm 2014
51/KH-SNV 11-03-2014 Kế hoạch thực hiện nếp sống văn minh đô thị năm 2014
283/KH-SNV 25-12-2013 Kế hoạch triển khai công tác tổng kết, đánh giá, phân loại đối với tập thể và cá nhân công chức, viên chức Sở Nội vụ năm 2013
64/TB-HĐXNBL 24-12-2013 Thông báo danh sách, công chức, viên chức, người lao động đủ điều kiện xét nâng bậc lương Kỳ 2, năm 2013 và kết quả nâng bậc lương Kỳ 2, năm 2013
277/TB-SNV 20-12-2013 Thông báo tổ chức Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm bổ nhiệm lại chức vụ Phó Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng
273/KH-SNV 16-12-2013 Kế hoạch phòng chống các hành vi sản xuất, buôn bán, vận chuyển, tàng trữ, nhập lậu và sử dụng trái phép các loại pháo năm 2014 đối với cơ quan Sở Nội vụ
337/QĐ-SNV 29-11-2013 Quyết định về việc phê duyệt danh sách công chức, viên chức có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập năm 2013
27/TB-HĐXNBL 27-06-2013 Thông báo danh sách, công chức, viên chức, người lao động đủ điều kiện xét nâng bậc lương trong năm 2013 và kết quả nâng bậc lương Kỳ 1, năm 2013
123/HD-SNV 26-06-2013 Hướng dẫn về việc cung cấp, gửi, nhận và đăng tải tin, bài viết, văn bản; phương thức hoạt động của Ban Biên tập Trang thông tin điện tử Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn
26/TB-HĐXNBL 24-06-2013 Thông báo danh sách công chức, viên chức, người lao động đủ điều kiện xét nâng bậc lương năm 2013
118/TB-SNV 19-06-2013 Thông báo về việc thực hiện rà soát, công bố thủ tục hành chính (TTHC) và các lĩnh vực thực hiện cơ chế một cửa thuộc Sở Nội vụ
33/KH-SNV 20-02-2013 Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến tham gia góp ý Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 và Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) đối với công chức, viên chức thuộc Sở Nội vụ
01/BC-HĐXNBL 17-01-2013 Báo cáo danh sách, kết quả công chức, viên chức, người lao động nâng bậc lương kỳ 2 năm 2012
13/BC-HĐĐG 15-01-2013 Báo cáo kết quả tự đánh giá, xếp loại kết quả thực hiện nhiệm vụ và kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính của Sở Nội vụ năm 2012
201/KH-SNV 24-12-2012 Kế hoạch triển khai một số nội dung về tổng kết, đánh giá, phân loại đối với tập thể và cá nhân công chức, viên chức năm 2012
23/TB-HĐXNBL 14-12-2012 Thông báo danh sách công chức, viên chức, người lao động đủ điều kiện xét nâng bậc lương kỳ 1 năm 2012
187/TB-SNV 11-12-2012 Thông báo về việc công bố Quyết định Phó Giám đốc Sở Nội vụ đối với ông Dương Xuân Huyên
333/QĐ-SNV 28-11-2012 Quyết định về việc phê duyệt danh sách công chức, viên chức có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập định kỳ năm 2012
VP 20-11-2012 Thông báo về việc đăng ký nhu cầu, đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao kỹ năng và xác nhận trình độ trung cấp lý luận chính trị đối với các phòng, tổ chức thuộc sở và công chức, viên chức
121/TB-SNV 05-10-2012 Thông báo thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin, xử lý văn bản trên hệ thống eOffice, tăng cường sử dụng văn bản điện tử
19/BC-HĐXNBL 30-08-2012 Báo cáo danh sách, kết quả công chức, viên chức, người lao động nâng bậc lương kỳ 1 năm 2012
13/TB-HĐXNBL 06-07-2012 Thông báo danh sách công chức, viên chức, người lao động đủ điều kiện xét nâng bậc lương kỳ 1 năm 2012
432/UBND-THCB 18-05-2012 Thông báo về việc tăng cường ứng dụng Công nghệ thông tin và sử dụng chương trình văn phòng điện tử (eOffice)
49/TB-SNV 23-04-2012 Thông báo kết luận Hội nghị giao ban đánh giá kết quả công tác Quý I và nhiệm vụ công tác Quý II, năm 2012
02/TB-HĐXNBL 19-01-2012 Thông báo danh sách, kết quả công chức, viên chức, người lao động nâng bậc lương trước thời hạn và nâng bậc lương thường xuyên kỳ 2 năm 2011
10/TB-SNV 18-01-2012 Thông báo phân công trực Tết Nguyên đán Nhâm Thìn 2012
160/KH-SNV 29-12-2011 Kế hoạch tổ chức đánh giá, nhận xét, phân loại công chức, viên chức, người lao động, đề nghị công nhận sáng kiến và bình xét thi đua, khen thưởng đối với tập thể, cá nhân năm 2011
810/SNV-VP 28-12-2011 Về việc bình xét thi đua, khen thưởng công tác ngành nội vụ năm 2011
157/TB-HĐXNBL 24-12-2011 Thông báo danh sách công chức, viên chức, người lao động đủ điều kiện xét nâng bậc lương, hưởng phụ cấp thâm niên kỳ 2 năm 2011
158/QĐ-SNV 19-12-2011 Quyết định về việc phê duyệt danh sách công chức, viên chức có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập định kỳ năm 2011
675/SNV-VP 08-11-2011 Về việc Bình xét khen thưởng đối với tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào thi đua Kỷ niệm 180 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn