Skip to main content
Siết chặt kỷ cương, tăng cường trách nhiệm, quyết liệt hành động, tích cực, chủ động, sáng tạo, bứt phá, hoàn thành xuất sắc, toàn diện nhiệm vụ công tác năm 2021
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
712/SNV-CCVC 13-06-2022 Về việc hướng dẫn một số nội dung tổ chức tuyển dụng viên chức đơn vị sự nghiệp công lập
67/GM-HĐKTSH 13-06-2022 Thông báo tham gia sát hạch các trường hợp tiếp nhận vào làm công chức
634/SNV-VP 27-05-2022 Về việc thẩm định điều kiện, tiêu chuẩn của tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ chỉnh lý tài liệu lưu trữ trên địa bàn tỉnh
96/TB-SNV 28-04-2022 Thông báo lịch trực của Lãnh đạo Sở Nội vụ trong dịp nghỉ Lễ 30/4 và 01/5 năm 2022
346/SNV-CCVC 01-04-2022 Về việc bồi dưỡng ngạch kế toán viên, kế toán viên chính năm 2022
328/SNV-CCVC 25-03-2022 Về việc rà soát, đăng ký nhu cầu tuyển dụng viên chức năm 2022
34/GM-HĐKTSH 21-03-2022 Giấy mời tham gia sát hạch các trường hợp tiếp nhận vào làm công chức
3/2022/TT-BNV 12-03-2022 Thông tư Quy định danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức trực tiếp tiếp xúc và giải quyết công việc thuộc lĩnh vực tổ chức cán bộ ở địa phương
40/TB-SNV 16-02-2022 Thông báo về việc giới thiệu các Phông tài liệu Lưu trữ lịch sử năm 2022
145/SNV-CCVC 14-02-2022 Về việc rà soát, đăng ký nhu cầu tuyển dụng công chức năm 2022
06/TB-HĐTNN,TH 29-01-2022 Thông báo kết quả điểm chấm phúc khảo bài thi viết môn chuyên môn nghiệp vụ kỳ thi nâng ngạch công chức chuyên viên chính; chuyên viên và tương đương; thi thăng hạng viên chức lên chuyên viên, kế toán viên năm 2021
08/TB-SNV 14-01-2022 Thông báo lịch tiếp công dân của Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn
02/TB-HĐTNN,TH 05-01-2022 Thông báo kết quả điểm thi viết môn chuyên môn nghiệp vụ kỳ thi nâng ngạch công chức chuyên viên chính; chuyên viên và tương đương; thi thăng hạng viên chức lên chuyên viên, kế toán viên tỉnh Lạng Sơn năm 2021
162/TB-HĐXNBLTTH 24-12-2021 Thông báo kết quả xét nâng bậc lương trước thời hạn năm 2021 do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ
157/TB-HĐTNN,TH 16-12-2021 Thông báo về số báo danh; phòng thi chuyên môn, nghiệp vụ kỳ thi nâng ngạch công chức chuyên viên chính; chuyên viên và tương đương; thi thăng hạng viên chức lên chuyên viên, kế toán viên tỉnh Lạng Sơn năm 2021
155/TB-HĐTNN,TH 14-12-2021 Kết quả điểm thi kiến thức chung, ngoại ngữ; triệu tập thí sinh thi viết chuyên môn nghiệp vụ kỳ thi nâng ngạch công chức chuyên viên chính; chuyên viên và tương đương; thi thăng hạng viên chức lên chuyên viên, kế toán viên tỉnh Lạng Sơn năm 2021
151/TB-HĐTNN,TH 08-12-2021 Thông báo về số báo danh; ca thi kiến thức chung, ngoại ngữ kỳ thi nâng ngạch công chức chuyên viên chính; chuyên viên và tương đương; thi thăng hạng viên chức lên chuyên viên, kế toán viên tỉnh Lạng Sơn năm 2021
147/TB-HĐTNN,TH 06-12-2021 Thông báo về chỉ tiêu thi nâng ngạch chuyên viên chính; xét nghiệm covid-19 trước khi tham gia dự thi nâng ngạch, thăng hạng
1555/SNV-CCVC 03-12-2021 Về việc báo cáo, thống kê số liệu liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở Nội vụ
143/TB-HĐTNN,TH 30-11-2021 Thông báo về chỉ tiêu thi; thu phí dự thi; thời gian, địa điểm tổ chức thi nâng ngạch công chức chuyên viên chính; chuyên viên và tương đương; thi thăng hạng viên chức lên chuyên viên, kế toán viên tỉnh Lạng Sơn năm 2021
1490/SNV-CCVC 24-11-2021 Về việc bổ sung nội dung đăng ký nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng năm 2022
140/TB-HĐTNN,TH 24-11-2021 Thông báo danh mục tài liệu ôn tập thi nâng ngạch công chức chuyên viên chính; chuyên viên và tương đương; thi thăng hạng viên chức lên chuyên viên, kế toán viên tỉnh Lạng Sơn năm 2021
240/TB-SNV 19-11-2021 Danh sách công chức, viên chức dự kiến đủ điều kiện, tiêu chuẩn xét nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2021
1450/SNV-VP 16-11-2021 Về việc triển khai Đề án chỉnh lý tài liệu lưu trữ tồn đọng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021 - 2025
1389/SNV-VP 03-11-2021 Về việc niêm yết công khai danh mục, nội dung các thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, thay thế
1382/SNV-CCVC 02-11-2021 Về việc báo cáo kết quả đào tạo, bồi dưỡng CB,CC,VC năm 2021 và đăng ký nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng năm 2022
179/TB-SNV 30-08-2021 Thông báo về thời gian nghỉ và phân công trực cơ quan dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 02/9/2021
1049/SNV-TCBC&CCHC 26-08-2021 Về việc giải quyết chế độ, chính sách tinh giản biên chế cho các đối tượng đã nghỉ từ năm 2015 đến nay
1038/SNV-VP 24-08-2021 Về việc không tổ chức đón tiếp khách, không nhận hoa chúc mừng nhân dịp kỷ niệm 76 năm ngày truyền thống ngành Tổ chức nhà nước (28/8/1945 - 28/8/2021)
1684/QĐ-UBND 23-08-2021 Về việc phê duyệt kết quả thi tuyển và công nhận kết quả trúng tuyển đối với thí sinh tham dự kỳ thi tuyển công chức năm 2021
161/TB-SNV 12-08-2021 Thông báo về việc kiểm tra, nghiệm thu Phiếu Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
05/2021/TT-BNV 12-08-2021 Thông tư hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và Phòng Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện
11-08-2021 Tài liệu Hội nghị trực tuyến phân tích Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính (SIPAS) và Chỉ số cải cách hành chihnhs (PAR INNDEX) ngày 13/8/2021
98/TB-HĐTD 11-08-2021 Thông báo kết quả điểm phúc khảo môn viết nghiệp vụ, chuyên ngành kỳ thi tuyển công chức tỉnh Lạng Sơn năm 2021
147/TB-SNV 04-08-2021 Thông báo về việc sử dụng con dấu thứ 2 của Sở Nội vụ trong giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lạng Sơn
93 /TB-HĐTD 23-07-2021 THÔNG BÁO Kết quả thi tuyển công chức vòng 2 và dự kiến thí sinh trúng tuyển kỳ thi tuyển công chức tỉnh Lạng Sơn năm 2021
856/SNV-VP 20-07-2021 Về việc cung cấp hồ sơ, tài liệu phục vụ kiểm tra, nghiệm thu Phiếu thu thập thông tin về đơn vị hành chính cuộc Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
88/TB-HĐTD 15-07-2021 Thông báo Số báo danh, phòng thi viết môn nghiệp vụ chuyên ngành thí sinh dự thi vòng 02 kỳ thi tuyển công chức năm 2021
87/TB-HĐTD 08-07-2021 Thông báo kết quả điểm thi vòng 01, triệu tập thí sinh thi vòng 02 kỳ thi tuyển công chức năm 2021
77/TB-HĐTD 02-07-2021 Thông báo đảm bảo các điều kiện về phòng, chống dịch COVID-19 tại kỳ thi tuyển công chức tỉnh Lạng Sơn năm 2021
79/TB-HĐTD 02-07-2021 Thông báo số báo danh, triệu tập thi vòng 01 đối với thí sinh bổ sung dự kỳ thi tuyển công chức tỉnh Lạng Sơn năm 2021
71a/TB-HĐTD 22-06-2021 Thông báo tiếp tục thu phí thi tuyển công chức năm 2021
70/TB-HĐTD 21-06-2021 Thông báo số báo danh, ca thi và triệu tập thí sinh dự thi vòng 01 kỳ thi tuyển công chức tỉnh Lạng Sơn năm 2021
120/TB-HĐTD 17-06-2021 Thông báo thu phí thi tuyển công chức năm 2021
116/TB-SNV 11-06-2021 Thông báo kết quả trúng tuyển đối với thí sinh tham dự kỳ xét tuyển công chức năm 2021
677/SNV-VP 10-06-2021 Về việc kiểm tra, rà soát và thực hiện công tác nghiệm thu Phiếu thu thập thông tin về đơn vị hành chính cuộc Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
65/TB-HĐTD 10-06-2021 Thông báo về việc chuyển nguyện vọng đăng ký dự thi tuyển công chức năm 2021 đối với vị trí việc làm đã hết chỉ tiêu tuyển dụng do có thí sinh trúng tuyển trong kỳ xét tuyển công chức
66/TB-SNV 10-06-2021 Thông báo Tài liệu ôn tập thi tuyển công chức năm 2021
1136/QĐ-UBND 09-06-2021 Về việc phê duyệt kết quả trúng tuyển kỳ xét tuyển công chức năm 2021
1131/QĐ-UBND 09-06-2021 Về việc phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện, không đủ điều kiện dự thi tuyển công chức năm 2021
61/TB-HĐTD 07-06-2021 Thông báo kết quả điểm phỏng vấn xét tuyển công chức năm 2021
54/TB-HĐTD 31-05-2021 Thông báo về thời gian, địa điểm, hình thức kiểm tra, sát hạch xét tuyển công chức năm 2021
276/TB-UBND 26-05-2021 Thông báo thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự xét tuyển công chức năm 2021 đối với sinh viên tốt nghiệp loại xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ theo quy định tại Nghị định số 140/2017/NĐ-CP
599/SNV-VP 26-05-2021 Về việc tuyên truyền ứng dụng bản đồ thông minh dịch tễ Covid-19 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
51/TB- HĐTD 26-05-2021 Thông báo Danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự xét tuyển công chức; Danh mục tài liệu ôn tập thí sinh thuộc đối tượng sinh viên cử tuyển
50/TB-HĐTD 25-05-2021 Thông báo danh mục tài liệu ôn tập thí sinh dự xét tuyển công chức đối tượng sinh viên tốt nghiệp loại xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ theo quy định tại Nghị định số 140/2017/NĐ-CP
574/SNV-XDCQ&CTTN 20-05-2021 Về việc thực hiện chế độ báo cáo trong ngày bầu cử
511/SNV-CCVC 11-05-2021 Về việc tổ chức tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Lạng Sơn năm 2021
856/QĐ-UBND 22-04-2021 Về việc phê duyệt nhu cầu tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc các sở, ngành năm 2021
849/QĐ-UBND 20-04-2021 Về việc phê duyệt nhu cầu tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện năm 2021
197/TB-UBND 15-04-2021 Thông báo về tuyển dụng công chức năm 2021 tại Sở Xây dựng
172 /TB-UBND 03-04-2021 Về việc tuyển dụng công chức năm 2021
341/SNV-VP 31-03-2021 Về việc hướng dẫn tổ chức thu thập thông tin cuộc Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
66/HD-SNV 26-03-2021 Hướng dẫn một số các biểu mẫu, cơ sở vật chất bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026
671/QĐ-UBND 22-03-2021 Về việc phê duyệt nhu cầu tuyển dụng công chức các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, người làm việc tại Hội có tính chất đặc thù năm 2021
208/SNV-VP 25-02-2021 Về việc rà soát danh sách bảng kê đơn vị hành chính và triển khai một số nội dung liên quan đến triển khai cuộc Điều tra cơ sở hành chính năm 2021
142/SNV-VP 05-02-2021 Về việc cung cấp danh mục, nội dung các thủ tục hành chính phục vụ niêm yết công khai
151/TB-HĐXTHGV 08-12-2020 Thông báo danh sách viên chức đủ điều kiện, không đủ điều kiện tham gia sát hạch kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non hạng II; tiểu học hạng II năm 2020
153/TB-HĐXTHGV 04-12-2020 Thông báo danh sách công chức, viên chức đủ điều kiện xét nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ và kết quả xét nâng bậc lương trước thời hạn năm 2020
1470/SNV-CCVC 03-12-2020 Về việc thông báo chương trình học bổng Phát triển nguồn nhân lực (JDS) của Chính phủ Nhật Bản
304/TB-SNV 02-12-2020 Thông báo kết quả trúng tuyển kỳ thi tuyển công chức năm 2020
301/TB-SNV 30-11-2020 Thông báo lịch trực ngày nghỉ tháng 12 năm 2020 của Lãnh đạo Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn
149/TB-HĐTD 25-11-2020 Thông báo kết quả điểm phúc khảo môn viết nghiệp vụ, chuyên ngành kỳ thi tuyển công chức tỉnh Lạng Sơn năm 2020
287/TB-SNV 24-11-2020 Thông báo danh sách công chức, viên chức dự kiến đủ điều kiện, tiêu chuẩn xét nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2020
289/TB-SNV 24-11-2020 Thông báo phổ biến, giáo dục pháp luật quý IV năm 2020
1400/SNV-CCVC 17-11-2020 Về việc báo cáo kết quả đào tạo, bồi dưỡng CB,CC,VC năm 2020; đăng ký nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng năm 2021 và giai đoạn 2021 - 2025
143/TB-HĐTD 06-11-2020 Thông báo kết quả thi tuyển công chức vòng 2 và dự kiến thí sinh trúng tuyển kỳ thi tuyển công chức tỉnh Lạng Sơn năm 2020
265/TB-SNV 02-11-2020 Thông báo về việc giới thiệu chức danh và chữ ký của Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn
264/TB-SNV 31-10-2020 Thông báo lịch trực ngày nghỉ tháng 11 năm 2020 của Lãnh đạo Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn
263/TB-SNV 30-10-2020 Thông báo danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ thực hiện tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công
2228/QĐ-UBND 30-10-2020 Về việc phê duyệt kết quả kỳ thi và danh sách công chức, viên chức trúng tuyển kỳ thi nâng ngạch công chức cán sự, chuyên viên và tương đương; thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp kế toán viên tỉnh Lạng Sơn năm 2020
139/TB-HĐTD 28-10-2020 Thông báo về số báo danh, phòng thi, chuyên ngành dự thi của thí sinh dự thi vòng 02 kỳ thi tuyển công chức năm 2020
136/TB-HĐTD 26-10-2020 Thông báo kết quả điểm thi vòng 01, triệu tập thí sinh thi vòng 02 kỳ thi tuyển công chức năm 2020
133/TB-HĐTD 22-10-2020 Thông báo số báo danh, ca thi kỳ thi tuyển công chức năm 2020
120/TB-HĐTD 15-10-2020 Thông báo kết quả kiểm tra sát hạch và danh sách thí sinh dự kiến trúng tuyển trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng công chức năm 2020
119/TB-HĐTD 15-10-2020 Thông báo về việc chuyển nguyện vọng đăng ký dự tuyển công chức năm 2020 đối với vị trí việc làm đã hết chỉ tiêu tuyển dụng do có thí sinh trúng tuyển trong kỳ kiểm tra sát hạch trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng công chức
114/TB-HĐTD 09-10-2020 Thông báo về việc nộp phí dự thi tuyển, hình thức thời gian, địa điểm thi công chức năm 2020
162/KH-UBND 30-09-2020 Kế hoạch tuyển dụng công chức năm 2020
237/TB-SNV 29-09-2020 Thông báo lịch trực ngày nghỉ tháng 10 năm 2020 của Lãnh đạo Sở và Văn phòng Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn
108/TB-HĐTD 28-09-2020 Thông báo về thời gian, địa điểm, hình thức kiểm tra, sát hạch các trường hợp tiếp nhận không qua thi tuyển vào công chức năm 2020
104/TB-HĐTD 23-09-2020 Thông báo tài liệu ôn tập tuyển dụng công chức năm 2020
1840/QĐ-UBND 18-09-2020 Về việc phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện, không đủ điều kiện dự tuyển công chức năm 2020
215/TB-SNV 01-09-2020 Thông báo về việc giới thiệu chức danh và chữ ký của Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn
212/TB-SNV 31-08-2020 Thông báo lịch trực ngày nghỉ tháng 9 năm 2020 của Lãnh đạo Sở và Văn phòng Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn
1027/SNV-VP 26-08-2020 Về việc không tổ chức đón tiếp khách, nhận hoa nhân dịp kỷ niệm 75 năm thành lập ngành Nội vụ (28/8/1945 - 28/8/2020)
189/TB-SNV 06-08-2020 Thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính trong thời gian thực hiện phòng, chống dịch Covid-19
186/TB-SNV 05-08-2020 Thông báo về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 và tuyên truyền, cài đặt ứng dụng Bluezone
181/TB-SNV 03-08-2020 Thông báo về tổng hợp kết quả tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển kỳ thi tuyển dụng công chức năm 2020 tại Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn (đến hết ngày 31/7/2020)
178/TB-SNV 29-07-2020 Thông báo lịch trực ngày nghỉ tháng 8 năm 2020 của Lãnh đạo Sở và Văn phòng Sở Nội vụ tỉn1h Lạng Sơn
176/TB-SNV 28-07-2020 Thông báo về việc tiếp tục triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19