Skip to main content
Siết chặt kỷ cương, tăng cường trách nhiệm, quyết liệt hành động, tích cực, chủ động, sáng tạo, bứt phá, hoàn thành xuất sắc, toàn diện nhiệm vụ công tác năm 2021
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Đoàn viên Chi đoàn Sở Nội vụ tiên phong trong triển khai, thực hiện lập hồ sơ công việc trên môi trường mạng

Là lực lượng xung kích, tiên phong trong lĩnh vực chuyển đổi số, ngày 17/6/2022, Chi đoàn Sở Nội vụ đã tổ chức sinh hoạt chuyên đề về triển khai, thực hiện lập hồ sơ công việc trên môi trường mạng theo quy định tại Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2022 của Chính phủ về Công tác văn thư.