Skip to main content
Siết chặt kỷ cương, tăng cường trách nhiệm, quyết liệt hành động, tích cực, chủ động, sáng tạo, bứt phá, hoàn thành xuất sắc, toàn diện nhiệm vụ công tác năm 2021
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Đoàn viên chi đoàn Sở Nội vụ phát huy tinh thần tự học theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Hồ Chí Minh là một mẫu mực về những giá trị chân, thiện, mĩ, là sự hội tụ tinh hoa văn hoá tư tưởng, đạo đức của dân tộc và nhân loại. Cả cuộc đời Hồ Chí Minh là tấm gương sáng về tự học. Người luôn luôn nhắc nhở đồng chí của mình và thế hệ trẻ phải nỗ lực học và tự học. Người ân cần dạy bảo: “Học hỏi là một việc phải tiếp tục suốt đời. Suốt đời phải gắn liền lý luận với thực tế. Không ai có thể tự cho mình đã biết đủ rồi, biết hết rồi. Thế giới ngày ngày đổi mới, nhân dân ta ngày càng tiến bộ, cho nên chúng ta phải tiếp tục học và hành để tiến bộ kịp Nhân dân. Tấm gương tự học của Bác được thể hiện một số nội dung sau đây:

Thứ nhất: Tấm gương cao đẹp về tinh thần tự học

Cuộc đời Hồ Chí Minh là tấm gương tự học, tự rèn, tự phấn đấu không mệt mỏi. Người nói với cán bộ, chiến sĩ: “Muốn trở nên người quân nhân mới, xứng đáng với cái vinh hạnh đứng trong quân đội cách mạng thì từ trên đến dưới, các cấp đều phải nghiên cứu học tập, luôn luôn cầu tiến bộ”. Bác nói về mục đích của học tập: “Học để tiến bộ mãi, càng tiến bộ càng thấy cần phải học”. Người dạy: “Lấy tự học làm cốt”, “Không chỉ có ở nhà trường, có lên lớp mới học tập, học ở sách báo, đồng nghiệp, bạn bè, nhân dân, học từ thực tiễn sinh động. Bất cứ lúc nào, bất cứ ở đâu, Bác cũng có thể tìm tòi, học tập, không bỏ phí một chút thời gian nào, một cơ hội nào.

Thứ hai: Tấm gương về phương pháp tự học.

Theo Hồ Chí Minh tự học là kiên trì, sáng tạo, tự học ở Người là sự kết hợp thực tế cuộc sống và cách mạng, lấy lao động làm cơ sở cho tự học. Không chỉ học ngoại ngữ, Người còn chủ động học nhiều kiến thức khác với nhiều hình thức mà không phải ai cũng làm được. Người cũng chỉ ra phương pháp học tập: “Học ở nhà trường, học ở thầy, học ở bạn, học trong sách vở và học nhân dân”. Quá trình lao động, làm việc là quá trình tự học tập, tích lũy, bổ sung kinh nghiệm và đúc rút kiến thức từ thực tiễn. Trong quá trình tự học, Người luôn tìm ra những phương pháp hiệu quả nhất. Tự học của Người gắn chặt với mục tiêu lý tưởng mà Người đã vạch ra trong cuộc đời mình: Học để biết, yêu nước, yêu loài người, yêu dân chủ và hòa bình, học để biết căm ghét áp bức ích kỷ, biết trở thành hữu ích cho Nhân dân.

Thứ ba, Tấm gương về tự học suốt đời

Hồ Chí Minh luôn luôn nhắc nhở đồng chí và thế hệ trẻ phải có nỗ lực cao về “Học - Tự học”. Người dạy: “Học hỏi là một việc phải tiếp tục suốt đời. Suốt đời phải gắn liền lí luận với công tác thực tiễn. Không ai có thể tự cho mình đã biết đủ rồi, đã biết hết rồi. Thế giới ngày ngày đổi mới, nhân dân ta ngày càng tiến bộ, cho nên chúng ta phải tiếp tục học và hành để tiến bộ kịp nhân dân”. Người dạy: “Không chỉ có ở nhà trường, có lên lớp mới học tập… Trong mọi hoạt động, chúng ta đều phải học tập!”. Tự học không phải chỉ thực hiện trong một thời gian, một lĩnh vực mà là tự học suốt đời.

Trong giai đoạn hiện nay, trước những biến động mới, sự tác động của mặt trái nền kinh tế thị trường, sự giao lưu, hội nhập quốc tế càng mở rộng. Cùng với sự chống phá của các thế lực thù địch bằng “diễn biến hoà bình” với các thủ đoạn tinh vi và quyết liệt hơn, đang đặt ra cho cách mạng nước ta những yêu cầu, nhiệm vụ và thách thức mới, đòi hỏi đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và đảng viên, đặc biệt là cán bộ, công chức đảng viên trẻ - những đoàn viên thanh niên phải có những nhận thức mới phù hợp với yêu cầu của thực tiễn mới, phải nêu cao ý thức tự học tập, tu dưỡng, rèn luyện trong thực tiễn, để nâng cao bản lĩnh chính trị, năng lực chuyên môn, trí tuệ, tri thức khoa học cần thiết và phẩm chất đạo đức, lối sống, phương pháp và tác phong công tác đáp ứng đòi hỏi ngày một cao hơn của tình hình, nhiệm vụ mới.

Chi đoàn Sở Nội vụ là chi đoàn cơ sở trực thuộc Đoàn Khối các cơ quan tỉnh. Hiện nay, Chi đoàn có tổng số 15 đoàn viên, về trình độ chuyên môn: đoàn viên có trình độ thạc sĩ 03 đồng chí (chiếm 20%); đại học 10 đồng chí (chiếm 66,7%), cao đẳng 01 đồng chí (chiếm 6,7%), 01 đồng chí chưa qua đào tạo; về trình độ lý luận chính trị: 04 đồng chí có trình độ trung cấp lý luận chính trị - hành chính (chiếm 26,7%); đoàn viên là đảng viên 07 đồng chí (chiếm 46,7%), 01 đồng chí đã học lớp cảm tình đảng; đoàn viên nữ có 11 đồng chí (chiếm 73,3%); độ tuổi trung bình là 31,86 tuổi. Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng uỷ Sở, sự chỉ đạo sát sao của Ban Thường vụ Đoàn Khối các cơ quan tỉnh, cùng với sự đoàn kết, xung kích tình nguyện của tập thể đoàn viên, công tác Đoàn và phong trào thanh niên của chi đoàn tiếp tục được giữ vững trên các mặt, các lĩnh vực công tác. Công tác tuyên truyền giáo dục đã được triển khai có hiệu quả giúp cho đoàn viên có lập trường tư tưởng vững vàng, triển khai kịp thời, có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, của Đoàn. Các phong trào hành động cách mạng của chi đoàn được duy trì thường xuyên dưới các hình thức phong phú đã tạo không khí sôi nổi thi đua trong toàn chi đoàn, đoàn viên đã phát huy tính năng động, sáng tạo, xung kích của tuổi trẻ. Công tác xây dựng Đoàn được chú trọng, kịp thời củng cố, kiện toàn tổ chức; đồng thời, tích cực tham gia xây dựng tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị và các Đoàn thể tại cơ sở. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ thể dục thể thao được duy trì và rộng khắp; nhiều công trình, phần việc thanh niên được đảm nhận, tiếp tục khẳng định được vai trò của tổ chức Đoàn thanh niên. Điểm nổi bật là các hoạt động tri ân, uống nước nhớ nguồn, tích cực nghiên cứu khoa học, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng.

Từ tấm gương tự học của Hồ Chí Minh mỗi đoàn viên chi đoàn luôn ý thức nâng cao kỹ năng tự học tập, tu dưỡng, rèn luyện và ý chí phấn đấu để biết cách tự điều chỉnh, rèn luyện bản thân cho phù hợp với những điều kiện khách quan trong tình hình mới và đạt được một số kết quả cụ thể như sau:

Đối với hoạt động chuyên môn: Năm 2022, thực hiện sơ kết 03 năm thực hiện Phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Lạng Sơn thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019 -2025, Chi đoàn đã có 02 đoàn viên được Giám đốc Sở tuyên dương, tặng giấy khen vì đã có thành tích trong phong trào thi đua thực hiện văn hóa công sở.

Đối với hoạt động đoàn: Trong 6 tháng đầu năm 2022, chi đoàn Sở Nội vụ đã tổ chức nhiều phòng trào, hoạt động đoàn sôi nổi và có ý nghĩa, nổi bật như:

(1). Tham gia chương trình “Hành trình biên giới” tại xã Bắc Xa, huyện Đình Lập, do cụm thi đua số 2 phối hợp với Đoàn thanh niên Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức. Các hoạt động trong chương trình bao gồm: tặng 54 xuất quà cho các em học sinh khó khăn tại trường tiểu học xã Bắc Xa trị giá mỗi xuất 400 nghìn đồng; trồng 300 cây đào và thăm cột mốc biên giới 1294;

(2). Hưởng ứng, tham gia cuộc thi trắc nghiệm tìm hiểu tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022;

(3). Hưởng ứng chương trình thăm hỏi, động viên, tặng quà, khắc phục hậu quả sau bão lũ tại Huyện Chi Lăng của Đoàn khối CCQ tỉnh, Chi đoàn đã huy động đoàn viên ủng hộ 2 thùng đồ chơi, truyện tranh và các suất quà an sinh trị giá 1.000.000 đồng cho trường mầm non bị ảnh hưởng bởi mưa lũ tại huyện Chi Lăng.

(4). Tham gia học tập chuyên đề "Trách nhiệm nêu gương của đoàn viên thanh niên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, khát vọng cống hiến, nêu gương đạo đức cách mạng, đủ năng lực đáp ứng nhiệm vụ trong tình hình mới" năm 2022 do Tỉnh đoàn chủ trì tổ chức.

(5). Chi đoàn tham gia học tập chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của cụm thi đua số 2 tổ chức.

(6). Tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển kinh tế số nông nghiệp, nông thôn; triển khai tới đoàn viên Chi đoàn Sở Nội vụ thực hiện việc mua các sản phẩm nông sản qua sàn thương mại điện tử langson.postmart.vn và langson.voso.vn. Kết quả trong tháng 5/2022, 5 đoàn viên chi đoàn đã tham gia mua sản phẩm nông sản, với tổng trị giá 383.000 đồng;

(Đoàn viên chi đoàn Sở Nội vụ tham gia học tập chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của cụm thi đua số 2 tổ chức)