Skip to main content
Siết chặt kỷ cương, tăng cường trách nhiệm, quyết liệt hành động, tích cực, chủ động, sáng tạo, bứt phá, hoàn thành xuất sắc, toàn diện nhiệm vụ công tác
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Đoàn Kiểm tra của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ làm việc tại tỉnh Lạng Sơn

Ngày 31/10/2023, Đoàn Kiểm tra của Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ do đồng chí Đỗ Quý Tiến, Phó Vụ trưởng Vụ cải cách hành chính, Bộ Nội vụ làm trưởng đoàn làm việc tại tỉnh Lạng Sơn. Thành viên đoàn có đại diện Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính, Văn phòng Chính phủ; lãnh đạo Vụ Chính quyền địa phương và công chức Vụ Cải cách hành chính, Bộ Nội vụ.

Đoàn đã đến khảo sát việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, phục vụ người dân, tổ chức, doanh nghiệp tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả xã Khánh Xuân, xã Đồng Bục, thị trấn Lộc Bình và Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả huyện Lộc Bình.

(Đoàn Kiểm tra làm việc tại UBND xã Đồng Bục)