Skip to main content
Siết chặt kỷ cương, tăng cường trách nhiệm, quyết liệt hành động, tích cực, chủ động, sáng tạo, bứt phá, hoàn thành xuất sắc, toàn diện nhiệm vụ công tác năm 2021
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Đoàn giám sát Ban Pháp chế, HĐND tỉnh giám sát trực tiếp Sở Nội vụ về tình hình, kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/2020/NQ-HĐND ngày 30/3/2020 của HĐND

Sáng ngày 01/10/2021, Đoàn giám sát Ban pháp chế, Hội đồng nhân dân tỉnh (HĐND) do đồng chí Đoàn Thị Loan, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi giám sát trực tiếp tại Sở Nội vụ về tình hình, kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/2020/NQ-HĐND ngày 30/3/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức cấp xã, những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố dôi dư do sắp xếp đơn vị hành chính; sắp xếp, sáp nhập thôn, tổ dân phố và sắp xếp, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ công chức cấp xã, những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Tham gia đoàn giám sát còn có các thành viên Pháp chế HĐND tỉnh, đại diện Lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Sở Tài chính.