Skip to main content
Siết chặt kỷ cương, tăng cường trách nhiệm, quyết liệt hành động, tích cực, chủ động, sáng tạo, bứt phá, hoàn thành xuất sắc, toàn diện nhiệm vụ công tác năm 2021
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Đánh giá, nghiệm thu đề tài khoa học cấp tỉnh “Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động tại các cơ sở tín ngưỡng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn”

Sáng ngày 05/01/2022, tại Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn, Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ đã tiến hành họp xét, nghiệm thu đề tài khoa học cấp tỉnh “Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động tại các cơ sở tín ngưỡng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn”. Bà Bế Thị Thu Hiền, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ làm Chủ tịch Hội đồng; tham gia Hội đồng có các nhà khoa học, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị liên quan đến nội dung nghiên cứu của đề tài.

Thay mặt nhóm nghiên cứu, Ông Nguyễn Khắc Phương, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, chủ nhiệm đề tài đã báo cáo tóm tắt tình hình, kết quả nghiên cứu đề tài “Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động tại các cơ sở tín ngưỡng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn”.