Skip to main content
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Đảng ủy Sở Nội vụ tổ chức sinh hoạt chuyên đề "Xây dựng Đề án vị trí việc làm của Sở Nội vụ"

Sáng ngày 12/5/2023, Đảng ủy Sở Nội vụ tổ chức Hội nghị sinh hoạt chuyên đề với nội dung “Xây dựng Đề án vị trí việc làm của Sở Nội vụ”. Dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Hoàng Thị Hiền, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Nội vụ; các đồng chí lãnh đạo Sở, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Sở; Bí thư, Phó Bí thư các chi bộ thuộc Đảng bộ Sở Nội vụ; lãnh đạo các phòng, đơn vị thuộc, trực thuộc Sở; đại diện lãnh đạo Công đoàn, Chi đoàn thanh niên và toàn thể đảng viên, quần chúng thuộc Chi bộ Công chức, viên chức.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Hoàng Lan Hương, Bí thư chi bộ, Trưởng phòng Công chức, viên chức triển khai nội dung chuyên đề về xây dựng Đề án vị trí việc làm của Sở Nội vụ. Trên cơ sở định hướng của đồng Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Nội vụ, các đại biểu đã nghiêm túc, chủ động thảo luận sôi nổi về danh mục vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức và bản mô tả công việc của vị trí việc làm của các phòng thuộc Sở… đồng thời thảo luận các nội dung vướng mắc, khó khăn trong quá trình thực hiện để cùng phân tích, thảo luận thống nhất.

Đồng chí Hoàng Thị Hiền, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc

Sở Nội vụ phát biểu Kết luận tại Hội nghị sinh hoạt chuyên đề

 

Phát biểu đánh giá và kết luận các nội dung sinh hoạt chuyên đề, đồng chí Hoàng Thị Hiền, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở yêu cầu các đồng chí Bí thư Chi bộ, Trưởng các phòng, đơn vị thuộc Sở phải xác định vị trí việc làm theo quy định, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở; đánh giá mức độ phức tạp, tính chất, đặc điểm, quy mô hoạt động của công việc; phạm vi, đối tượng phục vụ; quy trình quản lý chuyên môn, nghiệp vụ của cơ quan, tổ chức hành chính theo quy định, đảm bảo số lượng, tên gọi của từng vị trí việc làm (danh mục vị trí việc làm) trong Đề án không được vượt quá hoặc thay đổi tên gọi vị trí việc làm. Đồng thời, giao các đồng chí Bí thư Chi bộ, Trưởng các phòng, đơn vị thuộc Sở tiếp tục phối hợp với Phòng Công chức, viên chức rà soát, xây dựng vị trí việc làm và tiêu chuẩn về ngạch công chức, chuyên môn, nghiệp vụ của phòng theo quy định; giao Chi bộ Công chức, viên chức sớm tham mưu văn bản hướng dẫn các cơ quan, đơn vị triển khai xây dựng đề án vị trí việc làm của từng ngành, đơn vị theo quy định./.

 

 

 

Dương Tùng Lâm

PHÒNG XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN

VÀ CÔNG TÁC THANH NIÊN