Skip to main content
Công chức, viên chức và người lao động Sở Nội vụ ra sức thi đua lập thành tích xuất sắc chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ công tác ngành Nội vụ năm 2020

Đảng bộ Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn tổ chức thành công Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025

      Ngày 21/5/2020, Đảng bộ Sở Nội vụ đã long trọng tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đại hội vinh dự được đón tiếp đồng chí Hướng Văn Độ, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh và các đồng chí lãnh đạo các ban của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đến dự, chỉ đạo Đại hội, cùng toàn thể 51 Đảng viên trong toàn Đảng bộ.

      Đại hội Đảng bộ Sở Nội vụ là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng có ý nghĩa quan trọng đối với từng đảng viên trong toàn Đảng bộ, Đại hội được tổ chức trong không khí toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đang thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020) và chào mừng Đại hội Đảng các cấp.

 

Quang cảnh Đại hội

       Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, với tinh thần đoàn kết, sáng tạo, đổi mới của tập thể cấp ủy và đảng viên, công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ đã đạt được nhiều kết quả tích cực: Trong nhiệm kỳ qua, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh, Đảng bộ Sở Nội vụ đã làm tốt chức năng là hạt  nhân chính trị, lãnh đạo công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan thực hiện đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, tham gia lãnh đạo và  thực hiện có hiệu quả các chủ trương nhiệm vụ công tác của cơ quan. Hầu hết đảng viên, quần chúng có tinh thần, ý thức trách nhiệm, đoàn kết, nỗ lực cố gắng phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, làm tốt vai trò tham mưu cho cấp ủy, thủ trưởng cơ quan trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành đạt và vượt 05/06 chỉ tiêu nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ đã đề ra.

Đồng chí Nguyễn Quốc Khánh, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Sở thay mặt Đoàn Chủ tịch thông qua báo cáo chính trị trình Đại hội

 

       Đại hội đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ theo đúng yêu cầu đề ra, đó là: Kiểm điểm, đánh giá khách quan, toàn diện những kết quả đạt được và xác định những hạn chế, khuyết điểm và rút ra những bài học kinh nghiệm trong việc tổ chức, triển khai Nghị quyết; xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025; thảo luận, đóng góp ý kiến cho dự thảo các văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ XIV, văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.