Skip to main content
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Đại hội Công đoàn cơ sở Sở Nội vụ nhiệm kỳ 2023 - 2028

Chiều ngày 03/3/2023, Sở Nội vụ đã tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2023 – 2028.  Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng Hoàng Thị Hiền, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Nội vụ; đồng chí Lê Thu Hà, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nữ công Công đoàn viên chức tỉnh Lạng Sơn và toàn thể đoàn viên công đoàn Sở Nội vụ.

Đồng chí Hoàng Thị Luân, Chủ tịch Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2017-2023,

Phó Giám đốc Sở Nội vụ phát biểu khai mạc Đại hội

 

Đại hội Công đoàn cơ sở Sở Nội vụ nhiệm kỳ 2023-2028 nhằm tổng kết đánh giá phong trào công chức, viên chức, người lao động và hoạt động công đoàn nhiệm kỳ 2017-2023, đề ra phương hướng nhiệm vụ công đoàn trong nhiệm kỳ 2023-2028 và bầu ra Ban Chấp hành công đoàn (BCHCĐ) khóa mới để lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028.

Nhiệm kỳ qua, dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy cơ quan và Ban Thường vụ Công đoàn Viên chức tỉnh, sự nỗ lực của BCHCĐ nên các chỉ tiêu trong Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2017-2022 cơ bản đạt và vượt kế hoạch đề ra; trong đó có một số điểm nhấn đáng chú ý trong nhiệm kỳ vừa qua là:

Thứ nhất: Công tác tuyên truyền, giáo dục được quan tâm đẩy mạnh và có nhiều đổi mới về phương thức tuyên truyền, tận dụng được lợi thế của internet và các trang mạng xã hội kết hợp với hệ thống văn bản điển tử của cơ quan. Vai trò đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động từng bước được nâng lên.

Thứ hai: Các hoạt động an sinh xã hội, hỗ trợ, chăm lo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của đoàn viên, người lao động được quan tâm, thông qua các chương trình, hoạt động thiết thực, có ý nghĩa sâu sắc (Tổ chức các cuộc thi có tính thường niên như: Nấu ăn, Cắm hoa, Hát Karaoke, Bài trí phòng làm việc ngăn nắp gọn gàng, cuộc thi thể thao quy mô cấp ngành Nội vụ trên địa bàn tỉnh…; tổ chức đóng góp quỹ để hỗ trợ gia đình ghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, gia đình bị thiên tai, dịch bệnh…).

Thứ ba: Nội dung, phương thức hoạt động của công đoàn có nhiều đổi mới. Đã tổ chức được các phong trào thi đua thường xuyên và chuyên đề riêng của công đoàn qua đó có nhiều tập thể, cá nhân xuất sắc được khen thưởng. Các phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, phát huy sáng kiến trong thực hiện nhiệm vụ đã góp phần đẩy nhanh tiến độ giải quyết công việc của cơ quan, khơi dậy và phát huy tinh thần lao động hăng say của đội ngũ cán bộ, đoàn viên, người lao động trong cơ quan Sở Nội vụ.

Thứ tư: Công tác phát triển đoàn viên gắn với nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở và tham gia xây dựng Đảng được thực hiện tốt, đã giới thiệu cho Đảng nhiều cán bộ trưởng thành từ phong trào và hoạt động công đoàn, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội đồng chí Hoàng Thị Hiền, Bí Thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Nội vụ biểu dương và ghi nhận đánh  giá cao sự cố gắng nỗ lực của BCHCĐ và toàn thể đoàn viên, người lao động trong cơ quan, sự nỗ lực cố gắng đó đã góp phần củng cố, nâng cao vị thế của tổ chức Công đoàn, đóng góp quan trọng vào thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của Sở Nội vụ, trên cơ sở đó hằng năm nhiều tập thể và cá nhân đã được các cấp có thẩm quyền ghi nhận tặng thưởng danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng. Đồng thời, đồng chí cũng chỉ ra một số tồn tại hạn chế như: Công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, người lao động học tập, nâng cao kỹ năng nghề nghiệp và ý thức chấp hành pháp luật, nội quy, quy chế của đơn vị còn hạn chế. Các hoạt động Công đoàn chưa có nhiều sự đổi mới về nội dung và hình thức hoạt động. Đồng chí đề nghị BCHCĐ khóa mới cần tập trung khắc phục trong thời gian tới.

Đồng chí Hoàng Thị Hiền, Bí thư Đảng ủy,

Giám đốc Sở Nội vụ phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

 

Đánh giá kết quả đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua đồng chí Lê Thu Hà, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nữ công Công đoàn viên chức tỉnh, nhiệt liệt biểu dương và ghi nhận những kết quả đã đạt được của Công đoàn cơ sở Sở Nội vụ trong nhiệm kỳ vừa qua là rất quan trọng, có mô hình và cách làm hay của Công đoàn cơ sở Sở Nội vụ được công đoàn Viên chức tỉnh nhân rộng triển khai đến các công đoàn trực thuộc, đồng thời là thành viên tích cực phối hợp tổ chức các cuộc thi do Công đoàn viên chức tỉnh tổ chức. Đồng chí cũng đề nghị, trên cơ sở đánh giá về những hạn chế trong nhiệm kỳ vừa quan BCHCĐ Sở Nội vụ nhiệm kỳ mới cần tiếp tục nghiên cứu và phát động mạnh mẽ các phong trào thi đua yêu nước trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngay từ đầu nhiệm kỳ; động viên cán bộ, công chức, viên chức, người lao động không ngừng học tập, nâng cao trình độ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao, đáp ứng yêu cầu đổi mới và hội nhập; đặc biệt chú trọng nâng cao năng lực tổ chức thực hiện và trình độ tổ chức quản lý của cán bộ công đoàn, để thực hiện tốt việc tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh. Bên cạnh đó, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của CĐCS, góp phần thực hiện tốt các chế độ, chính sách, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp cho đoàn viên và người lao động; tiếp tục động viên cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tích cực tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện, đặc biệt là các cuộc vận động, hoạt động lớn do công đoàn cấp trên tổ chức…