Skip to main content
Siết chặt kỷ cương, tăng cường trách nhiệm, quyết liệt hành động, tích cực, chủ động, sáng tạo, bứt phá, hoàn thành xuất sắc, toàn diện nhiệm vụ công tác năm 2021
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Đại hội chi bộ Công chức, viên chức nhiệm kỳ 2022-2025

Ngày 22/6/2022, Chi bộ Công chức, viên chức thuộc Đảng bộ Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn long trọng tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025. Dự và chỉ đạo Đại hội chi bộ Công chức viên chức có đồng chí Đường Ngọc Xuyên, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ sở, Phó Giám đốc Sở Nội vụ; tham dự Đại hội có các đồng chí là Bí thư, Phó Bí thư các chi bộ: Văn phòng sở; Tổ chức, biên chế; Thanh tra và Tôn giáo; Thi đua, khen thưởng; Lưu trữ lịch sử thuộc Đảng bộ Sở Nội vụ; đại diện Công đoàn Sở Nội vụ; Đoàn Thanh niên công sản Hồ Chí Minh Sở Nội vụ cùng 05/05 đảng viên chi bộ Công chức, viên chức.

Đại hội chi bộ Công chức, viên chức đã tiến hành đầy đủ các bước trình tự theo hướng dẫn tổ chức đại hội chi bộ của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tại Kế hoạch số 65-KH/ĐUK ngày 16/3/2022 về chuẩn bị và tiến hành Đại hội chi bộ trực thuộc Đảng ủy bộ phận, đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2022 - 2025. Đại hội đã nghe Báo cáo chính trị của chi bộ trình đại hội nhiệm kỳ 2022-2025, trong đó đã đánh giá toàn diện những kết quả đạt được, điểm mạnh, điểm yếu và rút ra bài học kinh nghiệm trong việc thực hiện Nghị quyết của chi bộ nhiệm kỳ qua, đồng thời thảo luận và thông qua phương hướng nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nhằm thực hiện các chỉ tiêu mà Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025 đề ra.