Skip to main content
Siết chặt kỷ cương, tăng cường trách nhiệm, quyết liệt hành động, tích cực, chủ động, sáng tạo, bứt phá, hoàn thành xuất sắc, toàn diện nhiệm vụ công tác năm 2021
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Chi bộ Văn phòng sở, Sở Nội vụ sinh hoạt chuyên đề về hướng dẫn thực hiện các nội dung liên quan đến công tác bảo vệ bí mật nhà nước thuộc Sở Nội vụ

Triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2022 của Chi bộ; sáng ngày 9/9/2022, tại phòng họp 207, Chi bộ Văn phòng sở, Sở Nội vụ đã tổ chức buổi sinh hoạt chuyên đề về hướng dẫn thực hiện các nội dung liên quan đến công tác bảo vệ bí mật nhà nước thuộc Sở Nội vụ cho toàn thể đảng viên quần chúng tại Chi bộ.