Skip to main content
Siết chặt kỷ cương, tăng cường trách nhiệm, quyết liệt hành động, tích cực, chủ động, sáng tạo, bứt phá, hoàn thành xuất sắc, toàn diện nhiệm vụ công tác
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tín ngưỡng, tôn giáo năm 2023 (lớp thứ nhất)

Để từng bước nâng cao trình độ nghiệp vụ, kiến thức, kỹ năng, trong công tác quản lý về tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; Thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Lạng Sơn năm 2023; Ngày 01/8/2023, Sở Nội vụ tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tín ngưỡng, tôn giáo năm 2023 (lớp thứ nhất), tham dự khai mạc lớp bồi dưỡng có đồng chí Nguyễn Khắc Phương, Phó Giám đốc Sở Nội vụ; Tiến sĩ Bùi Hữu Dược, Giảng viên cao cấp Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh cùng toàn thể 84 học viên là cán bộ, công chức chính quyền, cơ quan đảng, đoàn thể, lực lượng vũ trang các huyện, thành phố: Chi Lăng, Hữu Lũng, Đình Lập, Lộc Bình, Cao Lộc và thành phố Lạng Sơn.

ồng chí Nguyễn Khắc Phương, Phó Giám đốc Sở Nội vụ phát biểu khai mạc)

 

Tham dự lớp bồi dưỡng, các học viên được Tiến sĩ, Giảng viên cao cấp Bùi Hữu Dược truyền tải các kiến thức, nội dung chuyên đề bồi dưỡng như sau: Chuyên đề 1: Đặc điểm tình hình tôn giáo ở Việt Nam hiện nay;  Chuyên đề 2: Quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo; Chuyên đề 3: Khái quát về Phật giáo ở Việt Nam; Chuyên để 4: Khái quát về Công giáo ở Việt Nam; Chuyên đề 5: Khái quát về đạo Tin lành ở Việt Nam; Chuyên đề 6: Tín ngưởng ở Việt Nam hiện nay; Chuyên đề 7: Hiện tượng tôn giáo mới ở Việt Nam hiện nay; Chuyên đề 8: Kỹ năng vận động chức sắc, chức việc, nhà tu hành, tín đồ tôn giáo.

(Tiến sĩ, Giảng viên cao cấp Bùi Hữu Dược tham gia giảng dạy các chuyên đề bồi dưỡng)

 

Lớp bồi dưỡng là cơ hội để các cơ quan, đơn vị nâng cao chất lượng công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền, cũng như nâng cao hiệu quả công tác vận động, đoàn kết chức sắc, chức việc các tôn giáo và quần chúng nhân dân có tín ngưỡng, tôn giáo các cấp và đặc biệt là cấp huyện chỉ đạo trực tiếp cấp cơ sở. Đồng thời, cũng là dịp để trao đổi, thống nhất phương pháp, cách làm, làm hay và bổ sung kinh nghiệm thực tiễn tại cơ sở với cơ quan chuyên môn về công tác tín ngưỡng, tôn giáo để lãnh đạo, chỉ đạo có hiệu quả công tác tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.