Skip to main content
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Bộ Nội vụ làm việc với tỉnh Lạng Sơn về kết quả thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg và Chương trình phối hợp số 79-CTr/BDVTW-BCSĐCP về công tác dân vận giai đoạn 2016 - 2021

Chiều ngày 28/6/2021, Đoàn công tác liên ngành kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 16/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ và Chương trình phối hợp số 79-CTr/BDVTW-BCSĐCP ngày 11/10/2016 giữa Ban Dân vận Trung ương và Ban Cán sự đảng Chính phủ về công tác dân vận, giai đoạn 2016 - 2021 do đồng chí Triệu Văn Cường, Thứ trưởng Bộ Nội vụ làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với UBND tỉnh Lạng Sơn.

 

Đoàn công tác liên ngành làm việc tại tỉnh Lạng Sơn

 

Tham gia Đoàn công tác có đồng chí Nguyễn Lam, Phó Trưởng ban Ban Dân vận Trung ương; đại diện lãnh đạo một số đơn vị thuộc các cơ quan: Ban Dân vận Trung ương, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Văn phòng Chính phủ, Thanh tra Chính phủ, Bộ Tư pháp, Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam, lãnh đạo và chuyên viên Vụ Tổng hợp, Bộ Nội vụ. Dự và làm việc với Đoàn công tác có đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Giáp Thị Bắc, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy và lãnh đạo một số sở, ngành liên quan.

Tại buổi làm việc với tỉnh, Đoàn công tác đã nghe báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg và Chương trình phối hợp số 79-CTr/BDVTW-BCSĐCP trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Theo đó, việc triển khai đã được Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể hóa bằng các nghị quyết, đề án, kế hoạch, hướng dẫn, chương trình về các nhiệm vụ công tác dân vận trong tình hình mới, qua 05 năm triển khai thực hiện, nhận thức và hành động của các tổ chức trong hệ thống chính trị về công tác dân vận có sự chuyển biến tích cực. Đồng thời, quá trình triển khai gắn với việc thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, xóa đói giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội, công tác đối thoại của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền và công tác tiếp công dân được thực hiện thường xuyên, bảo đảm theo quy chế, quy định đã tạo lòng tin của Nhân dân. Ngoài ra, việc đẩy mạnh công tác cải cách hành chính cũng góp phần thúc đẩy, tạo điều kiện cho công tác dân vận phát triển sâu rộng trong từng cơ quan, đơn vị, địa phương.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã làm rõ thêm một số vấn đề đoàn công tác quan tâm, đồng thời nhấn mạnh công tác dân vận là một trong những công tác quan trọng, thường xuyên lâu dài gắn với quá trình phát triển của tỉnh, góp phần nâng cao đồng thuận xã hội, ổn định an ninh, chính trị và đảm bảo an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Kết luận buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Triệu Văn Cường đánh giá cao kết quả đạt được của tỉnh Lạng Sơn trong việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg và Chương trình phối hợp số 79-CTr/BDVTW-BCSĐCP, trong đó nổi bật là một số mô hình “Dân vận khéo”, đề án “Chính quyền thân thiện”, công tác đối thoại với Nhân dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân... Đồng thời, Thứ trưởng đề nghị trong thời gian tới, tỉnh Lạng Sơn cần tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm: Tiếp tục quán triệt nghiêm túc quan điểm của Đảng về công tác dân vận; phải gắn công tác dân vận với công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh; Công tác dân vận là công tác của cả hệ thống chính, trong đó cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp phải thấm nhuần thực hiện tốt nhiệm vụ dân vận chính quyền; tập trung nghiên cứu và đề xuất, thể chế hóa cơ chế Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Nhân dân làm chủ; tiếp tục chỉ đạo xây dựng hoàn thiện thể chế theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra; các cấp chính quyền cần đổi mới hoạt động quản lý điều hành theo hướng hiệu lực, hiệu quả, công khai, minh bạch, dân chủ, thân thiện và gần dân, tập trung giải quyết kịp thời các bức xúc, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân./.

 

 

NÔNG ĐỨC HOÀN

Phòng Xây dựng chính quyền

và Công tác thanh niên, Sở Nội vụ