Sáng ngày 11/9/2022, tại Hội trường Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lạng Sơn, Hội Chiến sĩ bảo vệ Thành cổ mặt trận Quảng Trị năm 1972 tỉnh Lạng Sơn tổ chức kỷ niệm 50 năm sự kiện 81 ngày đêm chiến đấu, bảo vệ thành cổ Quảng Trị năm 1972.

 (Tiết mục biểu diễn của đội văn nghệ quần chúng trên địa bàn thành phố Lạng Sơn tại lễ kỷ niệm )

 

Đến dự Lễ kỷ niệm 50 năm sự kiện 81 ngày đêm chiến đấu, bảo vệ thành cổ Quảng Trị năm 1972, có Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Trung tướng Dương Công Sửu, nguyên Phó Tư lệnh Quân khu I; đại diện lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, đại diện lãnh đạo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, đại diện lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, đại diện Sở Nội vụ và đại diện Lãnh đạo UBND thành phố Lạng Sơn và các Hội viên Hội Chiến sĩ bảo vệ thành cổ mặt trận Quảng Trị năm 1972 tỉnh Lạng Sơn.

Tại Lễ kỷ niệm các đại biểu, các hội viên được ôn lại những kỷ niệm hào hùng nhưng cũng nhiều đau thương trong 81 ngày đêm, từ 28/6/1972 đến 16/9/1972 để bảo vệ thành cổ Quảng Trị. Tại chiến trường này, hai bên giằng co từng mét đất, từng ngôi nhà. Bom đạn đã phá hủy hoàn toàn thị xã Quảng Trị, thành cổ cũng bị phá nát hoàn toàn và hàng nghìn chiến sỹ đã ngã xuống trong trận chiến khốc liệt này. Ngày 16/9/1972, quân ta chủ động rút khỏi thành cổ sau khi đã gây tổn thất nặng nề cho địch. Chiến dịch tiến công và nổi dậy năm 1972 giải phóng tỉnh Quảng Trị và cuộc chiến đấu chống địch tái chiếm vùng giải phóng Quảng Trị là chiến thắng oanh liệt, có ý nghĩa lịch sử to lớn; là một đòn quyết định làm phá sản chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh” của đế quốc Mỹ trong cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam. Đây là một sự kiện quan trọng trong lịch sử kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của dân tộc Việt Nam, góp phần quyết định thắng lợi của cuộc đấu tranh ngoại giao, buộc Mỹ phải ký kết Hiệp định Paris, mở đường cho đại thắng mùa Xuân 1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất Tổ quốc.

(Hội viên, Hội Chiến sĩ bảo vệ Thành cổ mặt trận Quảng Trị năm 1972 tỉnh Lạng Sơn nhận phần quà kỷ niệm của Ban Chấp hành hội)

 

Lễ kỷ niệm 50 năm sự kiện 81 ngày đêm chiến đấu, bảo vệ thành cổ Quảng Trị năm 1972 tại Lạng Sơn năm nay, nhằm tri ân các anh hùng liệt sĩ đã kiên cường chiến đấu, anh dũng hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc; tôn vinh những người con Lạng Sơn đã chiến đấu tại mặt trận tỉnh Quảng Trị. Qua đó góp phần tuyên truyền, giáo dục truyền thống, bồi đắp lý tưởng cách mạng, nâng cao ý chí tự lực, tự cường, ra sức thi đua, góp phần cùng toàn Đảng, toàn quân và toàn thể nhân dân Lạng Sơn thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

 

 

 

 

Lý Quốc Tuân

PHÒNG TCBC&CCHC