Sáng ngày 29/7/2022, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Lai Châu, Cụm thi đua Sở Nội vụ các tỉnh miền núi biên giới phía Bắc tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Đồng chí Vừ A Tiến, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Lai Châu (đơn vị Phó trưởng Cụm) và đồng chí Hoàng Thị Luân, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn (đơn vị Cụm trưởng) đồng chủ trì Hội nghị; tham dự Hội nghị có các đồng chí Lãnh đạo Sở Nội vụ các tỉnh: Cao Bằng, Hà Giang, Điện Biên, Sơn La, Lào Cai và các đồng chí đại diện lãnh đạo Văn phòng, chuyên viên làm công tác thi đua, khen thưởng của các Sở thuộc Cụm thi đua; các đồng chí Trưởng các phòng, đơn vị thuộc và trực thuộc Sở Nội vụ tỉnh Lai Châu.

Đồng chi Vừ A Tiến, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Lai Châu và đồng chí

Hoàng Thị Luân, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn đồng chủ trì Hội nghị

 

Đồng chí Nguyễn Văn Thành, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Lai Châu đã thông qua báo cáo sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 của Cụm. Báo cáo đã đánh giá khái quát kết quả triển khai thực hiện các phong trào thi đua với nhiều hình thức, nội dung đa dạng, bám sát tình hình thực tế và nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách của ngành, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, tạo được sự đồng thuận cao, công chức, viên chức, người lao động trong ngành tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua, cụ thể: “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và  phát triển”, Cả nước chung tay vì người nghèo - Không ai bị bỏ lại phía sau”, “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”… Đánh giá kết quả phong trào thi đua đối với thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành, như: Các tỉnh trong Cụm chủ động tham mưu thực hiện việc sắp xếp tổ chức bộ máy các cơ quan, đơn vị theo Nghị định số 107, 108, 120 của Chính phủ đảm bảo tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; công tác tham mưu giao biên chế đảm bảo đúng quy định và thẩm quyền, việc giao biên chế không vượt so với tổng biên chế được Bộ Nội vụ giao; thực hiện tham mưu quản lý đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đảm bảo đúng quy định của pháp luật và phân cấp của tỉnh; công tác đào tạo, bồi dưỡng được quan tâm; các đơn vị trong Cụm đã tham mưu triển khai thực hiện tốt công tác xây dựng, củng cố chính quyền cơ sở, tiếp tục rà soát, ký xác nhận hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính; tổ chức Hội nghị công bố chỉ số cải cách hành chính, nhiều tỉnh có kết quả chỉ số cải cách hành chính năm 2021 tăng vượt bậc so với năm 2020 (Lạng Sơn tăng 13 bậc, Lai Châu tăng 07 bậc, Hà Giang và Sơn La tăng 05 bậc...); kịp thời tham mưu UBND các tỉnh khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác; tình hình tín ngưỡng, tôn giáo của các tỉnh miền núi phía Bắc cơ bản ổn định; tăng cường quản lý nhà nước trong công tác văn thư, lưu trữ hồ sơ điện tử…

Toàn cảnh Hội nghị

 

Tại Hội nghị, đại diện Lãnh đạo Sở Nội vụ các tỉnh đã tập trung thảo luận các nội dung để làm rõ các kết quả đã đạt được; những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện các phong trào thi đua. Thảo luận sửa đổi quy chế, tiêu chí chấm điểm của Cụm thi đua; chia sẻ những cách làm hay trong tổ chức thực hiện các phong trào thi đua gắn với các nhiệm vụ chính trị của ngành, đơn vị, như: Phong trào thi đua thực hiện văn hóa công sở, tổ chức cuộc thi bài trí phòng làm việc xanh, sạch, đẹp của Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn; xác định và giao nhiệm vụ trọng tâm, thời hạn giải quyết công việc của Sở Nội vụ tỉnh Lai Châu; Sở Nội vụ tỉnh Cao Bằng đề xuất việc thành lập Quỹ chung của Cụm thi đua để hỗ trợ cho công chức, viên chức thuộc các đơn vị trong Cụm thi đua có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở hoặc tổ chức một hoạt động ý nghĩa nhân dịp kỷ niệm ngày 27/7, thăm và tặng quà một số gia đình có hoàn cảnh khó khăn trong dịp sơ kết, tổng kết cuối năm của Cụm thi đua.

Đồng chí Lê Thành Tuyên, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Điện Biên

phát biểu thảo luận tại Hội nghị

 

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, đồng chí Vừ A Tiến, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Lai Châu tiếp thu ý kiến của các đơn vị trong Cụm, trong thời gian 6 tháng tiếp tục phối hợp với đơn vị hoàn thiện nội dung báo cáo, nghiên cứu, đổi mới hình thức các phong trào thi đua để công tác thi đua, khen thưởng của Cụm Thi đua Sở Nội vụ các tỉnh miền núi biên giới phía Bắc hoạt động được tốt hơn./.

 

 

 

 

Hoàng Hồng Hương

VĂN PHÒNG SỞ NỘI VỤ