Ngày 29/7/2022, Đoàn kiểm tra số 03 - Ban Chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở của tỉnh do đồng chí Dương Xuân Huyên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở của tỉnh làm Trưởng đoàn đã tổ chức kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Quy chế dân chủ tại Công ty Cổ phần Gạch ngói Hợp Thành. Dự và làm việc với đoàn kiểm tra có các đồng chí trong lãnh đạo Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các phòng, bộ phận chuyên môn, nghiệp vụ của Công ty.